Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem

V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý.

I v tomto případě umožňuje Nový občanský zákoník po majiteli psa uplatnit vzniklou škodu.

Dle § 494 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použije obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Smyslem tohoto ustanovení bylo poskytnout ochranu „živým“ tvorům, se kterými se nadále už nepočítá pouze jako s věcí, nýbrž je jim dána větší hodnota. Stejně tak bylo do zákona vloženo ustanovení o náhradě škody, která byla způsobena zvířetem.  Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. 

Poškozeným tak vznikla škoda a to zejména imateriální újma (psychická újma), kdy usmrcený pes byl dlouhá léta součástí celé domácnosti. V oblibě ho měly rovněž obě děti poškozených, která musela tomuto incidentu přihlížet, což pro ně bylo velmi traumatizující. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá vždy vlastník tohoto zvířete, případně spolu s osobou, které bylo takové zvíře vlastníkem svěřeno.

 V daném případě jsme pro poškozené vymohli částku 90 000,-Kč. S ohledem na to, že tato situace se dá jen těžko odčinit v uvedení do předešlého stavu, žádali poškození odčinění v penězích a to konkrétně částkou 90 000,-Kč, která v sobě zahrnuje, vyčíslení majetkové hodnoty pejska, s ohledem na jeho původ, jednalo se o chovnou fenku s papíry, dále náklady vynaložené u veterináře a státním veterinárním ústavu a dále duševní útrapy, které pociťuje celá rodina tedy poškození a jejich děti v souvislosti se ztrátou pejska.  Věc byla skončena mimosoudně v rámci jednoho měsíce.

 

Pokud se Vám stalo něco podobného, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám pomůžeme.

Odškodnění za úraz svěřené osoby

Dobrý den

ráda bych se informovala zda mám nárok na odškodnění mého syna. Byl ve školní družině v plavání a při tom utrpěl úraz. Jedná se o to že při plavání vdechnul vodu a byl nějaký čas v bezvědomí a musela ho odvézt rychlá záchranná služba. Momentálně je už několik dní v nemocnici a podstupuje vyšetření vztahující se k tomuto úrazu. Když jsme zjišťovali co se ve skutečnosti stalo byly nám poskytnuty informace o třech verzích jak se to stalo. Chtěla bych se informovat zda-li mám nárok na nějaké odškodnění a popřípadě jak to řešit.

Předem děkuji za odpověď

 

Odpověď:
Dobrý den,
za úraz Vašeho syna by měla odpovídat příslušná škola. Měla byste mít nárok na bolestné a případné náklady léčení. Jako další postup bych písemně informovala školu o úrazu, o případných nárocích a požadovala jejich odškodnění.

Úmrtí při autonehodě

Při zjišťování určitých informací na internetu jsem narazil na Vaše
stránky. Po jejich přečtení jsem se rozhodl Vás kontaktovat se žádostí
o to, abyste mi trochu blíže objasnili, v čem spočívá Váš možný přínos
v konkrétním případě. Případně, abyste nastínili možné kroky, včetně
možné spolupráce / smlouvy.

Jedná se o to, že nás minulý týden, konkrétně v pondělí 12.11.2012
potkala tragédie, kdy osmnáctiletý člen rodiny zemřel při autonehodě.
Neřídil, byl na místě spolujezdce, bohužel jako jediný ze čtyř mladých
osob, které byly v daném okamžiku v autě, zemřel.

Pokud se v dané problematice orientujeme dobře, tak se ze zákonné
pojistky vlastníka vozu hradí i případné odškodnění pozůstalých za
škodu usmrcením, to je specifikováno v občanském zákoníku v ustanovení
§ 444 odst. 3 písm. a) až f), kde jsou taxativně stanoveny osoby
pozůstalých, které mají na náhradu škody nárok a částky, které jim
náleží. Jsme si vědomi, že lze u pojišťovny (v tomto konkrétním
případě Generali) nárokovat i pohřebné, náklady na smuteční hostinu,
budeme nárokovat i např. cenu letenky, kter ou jeden rodič musel
zaplatit, aby se dostal na pohřeb ze svého současného pracoviště v
zahraničí.

Ačkoliv peníze jsou v současné době to poslední, co se řeší, tak se
jednou budou hodit. Nicméně nerozumím, v čem jste schopni pomoci, když
jsou náhrady škody taxativně stanoveny, resp. budou doloženy
příslušnými doklady apod.

Je také nutno zmínit, že případné nároky zatím nehodláme uplatňovat
soudně na tom, kdo způsobil nehodu, jde nám pouze o vyřízení pojistné
události, kterou jsme již na Generali nahlásili a nyní čekáme na
kontakt od likvidátora.

Domnívám se, že tyto informace jsou dostatečné a že jste dle nich
schopni odpovědět, abychom se mohli rozhodnout proč, a jestli vůbec,
využít Vašich služeb.

Děkuji předem za promptní odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

naše pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod spočívá v uplatňování nároku na náhradu imateriální újmy, která byla způsobena usmrcením blízké osoby. Je pravdou, že nárok na jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku je stanoven pevnou částkou. Pokud nebude ze strany pojišťovny shledáno spoluzavinění zemřelého, bude pozůstalým toto odškodnění vyplaceno ve stanovené výši. Částky jednorázového odškodnění jsou však natolik paušální, že v mnoha případech považují pozůstalí toto odškodnění za nedostatečné, a to vzhledem k újmě, kterou jim smrt blízké osoby způsobila. V takovém případě je možno požadovat po viníku dopravní nehody (případně provozovateli vozidla či zaměstnavateli viníka, záleží na konkrétních okolnostech případu) další odškodnění v podobě náhrady imateriální újmy, která byla způsobena zásahem do práva na rodinný život. Pozůstalé proto zastupujeme v trestním či civilním řízení, jednání s pojišťovnou ohledně Vámi uváděných nároků je spíše „doplněk“ tohoto zastupování.

Odškodnění po napadení

Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem, zda byste mi mohli pomoci s náhradou škody. Loni v srpnu jsem byl napaden jedním občanem a došlo ke zranění rtu s následným šitím. Zkomplikovalo se to s tím, že jsem začal mít dělsivé sny a tak mne ošetřující lékař odeslal k psychologovi. Hodně mi postupně poomohl, ale stále jej navštěvuji. Díky tomuto došlo k přehodnocení toho činu a včera mi bylo sděleno, že na obviněného bylo podán návrh na potrestání k Okresnímu soudu. Já septám, jak je to s odškodněním? odškodní mne jen za bolestné (tržná rána) nebo i za psychickou újmu? Prosím o radu také i proto, abych něco nepropásl, jestli se něco musí připravit pro soud.

Děkuji za pomoc.

 

Odpověď:

Dobrý den,
je potřeba, abyste se připojil k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody, škodu vyčíslil a doložil. Máte nárok na bolestné (posudek lékaře), na náhradu nákladů léčení, kam patří všechny poplatky uhrazené u lékařů i cestovné k lékařům, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po skončení pracovní neschopnosti, pokud vám vznikla. Samozřejmě máte nárok také na náhradu za ztížení společenského uplatnění, kam patří vaše psychické problémy,.  Vzhledem k tomu, že ztížení společenského uplatnění se hodnotí až rok po škodní události, bude vám schopen posudek vystavit váš lékař až po uplynutí této doby. Pokud bude trestní řízení již skončené, budete se muset náhrady škody za ztížení společenského uplatnění domáhat v občanskoprávním řízení.
S pozdravem

Náhrada škody ztížení společenského uplatnění

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu. V roce 2009 se mi stal pracovní úraz. V roce 2012 jsem svému zaměstnavateli zaslal žádost, kde nárokuji na základě lékařského posudku ztížení spol. uplatnění. Zaměstanavatel mě po nějaké době poslal na vyšetření ke svému lékaři, který dospěl k závěru, že mi žádné ztížení spol. uplatnění nevzniklo. Proto jsem se opět obrátil na svého oš. lékaře, který mi doporučil nechat si vypracovat znalecký posudek. Tento znalecký posudek vyvrátil tvrzení jejich lékaře a potvrdil původní lék. zprávu mého oš. lékaře. Následně se přes rok nic nedělo a po roce a něco mi od zaměstnavatele přišel dopis, kde po mě žádají.

Cituji: “ Pro účely odškodnění ztížení spol. uplatnění, Vás žádám o sdělení, ze kterého bude zřejmé, z jakého titulu nárokujete ztížení spol. uplatnění, včem konkrétně  spatřujete ztížení svého spol. uplatnění ve smyslu § 3 vyhlášky 440/2001 Sb., a čím prokazujete existenci příčinné souvislosti mezi služebním úrazem a škodou, resp. vznikem ztížení spol. uplatnění.

Chci se Vás zeptat co konkrétně tímto sdělením zaměstnavatel myslí a dále

1. zdali je zaměstnavatel vázán nějakou lhůtou pro rozhodnutí. Ptám se záměrně, jelikož jsem svému zaměstnavateli poskytl veškerou dokumentaci vč. znaleckého posudku a  následně se přes rok nic nedělo….? To mi přijde nefér s ohl. na ustanovení § v zákoníku práce.

2. Z jakého titulu nárokuji ztížení spol. uplatnění – co jim na to mám odpovědět? Podle mě na to mám nárok ze zákona

3. V čem konkrétně spatřuji ztížení svého spol. uplatnění – mám to chápat, tak, že ode mě požadují vypsání konkrétních úkonů nebo činností, které již nemohu dělat. Je řešením, když jim odepíši, že se odkazuji na zdr. dokumentaci.

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu mi v této věci poradit

 

Odpověď:

Dobrý den,
mně se to zdá jako snaha zaměstnavatele o oddalování výplaty náhrady škody až do promlčení vašeho nároku. Promlčecí doba v případě škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o škodě, její výši a tom, kdo za ni odpovídá. V případě ztížení společenského uplatnění počíná promlčecí doba běžet od ustálení zdravotního stavu, které se posuzuje zpravidla po 1 roce po škodní události, ale může to být i později.
Nevím, kdy došlo k ustálení vašeho zdravotního stavu, ale pokud již není váš nárok promlčen, tak asi brzy bude. Z toho důvodu doporučuji co nejdříve podat žalobu.
K vašim dotazům:

  1. pokud jste řádně nárok uplatnil a doložil, je zaměstnavatel povinen vám náhradu škody uhradit ve lhůtě, kterou jste stanovil a pokud stanovena nebyla, má se za to, že byl povinen uhradit druhý den po uplatnění nároku.
  2. z titulu vzniku trvalých následků v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. To by mělo vyplývat z doložených zpráv a není to potřeba zvlášť uvádět.
  3. V čem je ztížení vašeho společenského uplatnění je uvedeno v posudku o ztížení společenského uplatnění.

Určitě zvažte podání žaloby, můžeme vám nabídnout převzetí právního zastoupení a uplatnění vašich nároků u soudu.

Dopravní nehoda – vážné zranění

Dobrý den,

při nezaviněné dopravní nehodě, jsem utrpěla vážné zranění a to: Tržná rána v obličeji, naražená žebra, vykloubení a tříštivá zlomenina kyčelního kloubu (totální endoprotéza kyčle). Chtěla bych vědět bodové ohodnocení.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
Bodové ohodnocení vám stanoví váš ošetřující lékař. Já bych ho mohl pouze zkontrolovat, ale potřeboval bych k tomu vaše lékařské zprávy. Bez podrobné znalosti věci to není možné. V případě, že byste měla zájem o převzetí právního zastoupení při uplatňování vašich nároků na náhradu škody, můžeme vaše nároky uplatnit. Za naše služby zaplatíte 20% smluvní odměnu z vymožené částky. Odměna advokáta je součástí škody a uhradí ji pojišťovna. V případě, že nebudeme úspěšní nebudete platit zcela nic.
S pozdravem

Ublížení na zdraví a náhrada škody

Dobrý den,ctěla jsem se zeptat,synovi je 17 let, hrál fotbal za dorost,při utkání se srazil s brankařem,syn byl zasažen do genitálii a bylo mu odebráno ještě týž den leve varle a měl poškozenou močovou trubici,chtěla jsem podat na brankaře trestní oznámení pro ublížení na zdraví s trvalými nasledky ,ale klub pro který syn hraje mi zdělil že s tím neuspěji,že nemam na koho podat oznámení a že se to při sportu stává, já si myslím že jen při stretu se takový uraz jen tak nestane,že mu ten brankař nastavil koleno umyslně.Je pravda že syn ho fauloval.Prosím o radu jak bych měla postupovat dál.

Děkuji za odpoved.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud by brankář nastavil koleno při hře úmyslně, jednalo by se o trestný čin těžkého ublížení na zdraví. S ohledem na skutečnost, že Váš syn brankáře fauloval, muselo by se posuzovat, zda brankář nejednal v nutné obraně. V případě, že by svým jednáním odvracel brankář hrozící útok a obrana by nebyla zjevně nepřiměřená povaze útoku, pak by takové jednání nebylo trestným činem.
V případě, že chcete uplatňovat náhradu škody na zdraví, můžete ji vymáhat buď v trestním řízení (podáním trestního oznámení), anebo v civilním řízení (podáním žaloby o náhradu škody). Civilní řízení je na rozdíl od trestního spojeno s rizikem placení nákladů řízení protistraně. Pokud byste nebyli ve sporu úspěšní, soud Vám v rozsudku uloží nahradit náklady řízení žalovanému. V trestním řízení toto riziko nehrozí.

Odpovědnost za svěřenou osobu

Dobrý den, mám dotaz, vnučka 30.6.2013 v 10:00 h nastoupila do dětského táboru a po 15:00 h při běhu na WC upadla v budově (byla v bezvědomí, přijela rychlá sanita) a   odvezla ji do zdravotnického zařízení, kde zjistila krvácení do mozku a rozbitou hlavu. Naštěstí se večer krvácení pozastavilo a v současné chvíli leži na ARO. Lzde uplatnit i při  tomto úrazu bolestné na provozovateli tábora? Zdraví je přednější, jsme šťastni, že to takto dopadlo, ale hradit regulační poplatky za pobyt v nemocnici se musí, bolest prožívá a celé prázdniny neexistuje, abychom někam jeli z důvodu zákazu lékaře.

Prosím o informaci, jak dále postupovat.

 

Odpověď:

Dobrý den,
za škodu na zdraví odpovídá provozovatel tábora, který by měl být pro případ odpovědnosti pojištěn. Pro založení odpovědnosti provozovatele tábora bude rozhodující, zda z jeho strany došlo k porušení povinností (zejména povinnosti náležitého dohledu).

Nejprve by měl být úraz písemně oznámen provozovateli tábora. Je možno také již v oznámení uplatnit nároky ze škody na zdraví. Dle Vašeho popisu se bude jednat v současné době o bolestné (posudek o bolestném vyhotoví ošetřující lékař Vaší vnučky) a o náhradu nákladů spojených s léčením (regulační poplatky). Provozovatel tábora by měl oznámit své pojišťovně vznik úrazu, vyjádřit se ke své odpovědnosti a předat jí podklady k uplatněným nárokům.
Pojišťovna věc prošetří a sdělí provozovateli své stanovisko. Pokud nebudete se stanoviskem provozovatele (pojišťovny) souhlasit, je možno podat vůči provozovateli žalobu k soudu.

S pozdravem

Krácení úhrady servisu

Dobrý den,

byla jsem účastníkem dopravní nehody, a to jako poškozená. Autorizovaný servis, kde bylo auto opraveno, nedostal od pojišťovny viníka zaplaceny všechny náklady, ty požadoval od nás s tím, že nám je uhradí viník.

Je to pravda?

 

Odpověď:

Dobrý den,
pojišťovna krátila pravděpodobně úhradu servisu o tzv. amortizaci. Jedná se o určité zhodnocení vozu, ke kterému dochází tím, že auto není nové, avšak při opravě jsou do něj namontovány nové díly.
Rozdíl, který budete muset uhradit můžete vymáhat jako po pojišťovně, tak po viníkovi. Osobně doporučuji první variantu, je to jednodušší a máte záruku, že v případě úspěchu Vám pojišťovna zaplatí.
Na doplatek rozdílu budete mít nárok, pokud se Vám podaří prokázat, že hodnota auta před nehodou a po nehodě se díky novým dílům nezvýšila (záleží vždy na rozsahu opravy a stáří auta, nehodou se hodnota auta naopak snižuje). Je možno nechat si zhotovit znalecký posudek, ve kterém znalec uvede, jaká byla cena auta a jaká je nyní.

Náhrada ušlého zisku

Dobrý den.
Jsme maloobchodní prodejna s potravinami. Z důvodu výměny hlavního
kanalizačního a vodovodního řadu,  došlo na základě rozhodnutí
zastupitelstva města Rokycany, k uzavření hlavní přístupové komunikace
k naší provozovně, a to bez písemného ohlášení jak ze strany města,
tak ze strany prováděcí firmy.

Tímto krokem se nám razantně snížily denní tržby. Prosím o radu, zda
mohu buďto po zastupitelstvu, či po prováděcí firmě nárokovat úhradu
ušlého zisku?
Předem děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel nejsem odborníkem na stavební právo. Ve vyhlášce provádějící zákon o pozemních komunikacích je upraveno provádění uzavírek komunikací. Není zde však jako podmínka uvedeno ohlášení uzavírky jiným subjektům krom příslušného silničního úřadu. Bude-li uzavírka trvat déle než 3 dny musí být na začátku uzavírky umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
Pokud by město ve věci nesprávně postupovalo, anebo by Vám vznikla škoda nezákonným rozhodnutím (které by bylo následně zrušeno) měli byste nárok na náhradu způsobené škody.

S pozdravem