Aktuality

Trvalé následky – HRADÍME VÁM POSUDEK!!!


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

POZOR, jako jediní Vám nabízíme tuto speciální pomoc. Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení. Určování výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) nově posuzují lékaři, kteří jsou… Číst více

Nový nález ÚSTAVNÍHO SOUDU týkající se pracovního úrazu!!


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Jak jsme Vás již informovali, dříve platná bodová vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla nahrazena od října 2015 novým vládním nařízením. Ústavní soud však vyjádřil nespokojenost i přes to, že se bodové hodnocení navýšilo. Přinášíme Vám stěžejní body tohoto nálezu, podobný problém mohl potkat i Vás! Proto neváhejte a obraťte na nás ohledně odškodnění Vašeho pracovního úrazu.   Ústavní soud zmínil především… Číst více

Možnost spolupráce


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Hledáme vhodné kandidáty na vzájemnou spolupráci, možnost vysoké provize.

Novinky v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání od 17. srpna 2015


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nové nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání stanovuje nová pravidla pro odškodňování v rámci pracovně- právních vztahů…. Číst více

Nový způsob odškodňování pro rok 2014


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví  Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník (NOZ) od 1. 1. 2014 zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a v současné době nejsou žádná bližší kritéria pro stanovená výše náhrady škody, vypracoval Nejvyšší soud spolu s odborníky z oblasti medicíny, práva a pojistitelů Metodiku k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 NOZ, kde je stanoveno, že by… Číst více

Nový občanský zákoník a náhrada škody


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Nový občanský zákoník (NOZ) přináší řadu změn v oblasti náhrady nemajetkové újmy. Za nemajetkovou újmu je v obecném pojetí možné považovat jakoukoli újmu, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku.  Základním východiskem NOZ je povinnost nahradit újmu způsobenou škůdcem zaviněně, tento úmysl je nezbytný dokázat. Škůdce se může vyhnout náhrad škody, pokud dokáže, že škodu nezavinil. NOZ stále vychází… Číst více

Vymohli jsme více než 10 milionů


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

V letech 2011 a 2012 jsme naším klientům vymohli škodu v celkové částce převyšující 10 milionů korun. Máme nejnižší provizi ze všech konkurenčních společností a máme výzrazně lepší výsledky. Dáváme přednost Vašim nárokům před našimi zisky, proto jsme nejžádanější společností na trhu v oblasti uplatňování nároků na škodu na zdraví.     11.1.2013

K amortizaci u havarovaného vozidla


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Podle ústavního soudu nelze akceptovat zaběhlý postup pojišťoven, které z ceny nových dílů při opravě odečetli tzv. amortizaci dílů poškozených, aby údajně tím nedošlo ke zvýšení hodnoty vozidla o vyšší hodnotu nových dílů.       Nález ústavního soudu II ÚS 2221/2007 ze dne 19.3.2008     Z uvedeného je zřejmé, že právní názor odvolacího soudu ve vazbě na nezohlednění… Číst více

Zaměstnavatel a pojišťovna neuspěli


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Nejvyšší soud potvrdil, že nárok na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění přechází smrtí zaměstnance na dědice Utrpí-li zaměstnanec pracovní úraz nebo je-li u něj zjištěna nemoc z povolání, má vůči zaměstnavateli nárok na náhradu bolesti a ztížení společenského uplatnění, ztráty na výdělku, nákladů spojených s léčením a věcné škody. Zákoník práce stanoví, kromě výčtu druhů náhrad a způsobů jejich výpočtu,… Číst více

Co jsou účelné vynaložené náklady spojené s léčením


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-5.php on line 32

Nárok na náhradu škody za účelně vynaložené náklady léčení má ten, kdo je vynaložil. Jedním z nároků, který může poškozený v souvislosti s náhradou škody na zdraví uplatnit, je nárok na úhradu účelných vynaložených nákladů spojených s léčením. Nehradí se vše, co bylo na léčení poškozeného vynaloženo, vždy musí jít o náklady, které byly vynaloženy účelně. Účelnost se posuzuje podle potřebnosti nákladů ke zlepšení… Číst více