Lékařská péče

Škody vzniklé v souvislosti s lékařským zákrokem, případně pobytem ve zdravotnickém zařízení, jsou jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí náhrady škody. Čím dál více pacientů si uvědomuje, že jejich zdraví je nenahraditelné a jeho poškození nesprávnou lékařskou péčí je nevratné a hlavně nepřípustné.

Celá problematika tzv. medicínského práva je velmi složitá a prokazování zavinění vyžaduje vysoce odbornou právní znalost a praktické zkušenosti. Nejde pouze o to, porozumět právní problematice, ale také problematice lékařské. Téměř všechny případy škody na zdraví vzniklé nesprávnou lékařskou péčí závisí na znaleckých posudcích odborníků z příslušných medicínských oborů a právník musí být schopen zhodnotit kvalitu takového posudku, případně dokázat vyhledat znalce, kteří vypracují posudky další, které jim také musí umět správně zadat. Dobrým doporučením v těchto případech bývá, obrátit se na znalce z jiného města nebo dokonce kraje.

 

 • Smlouva o zdraví

  Lékařská péče je upravena zákonem o zdravotních službách, který je zvláštní úpravou k novému občanskému zákoníku

  Více
 • Speciální odpovědnost

  Druhou kategorií škod, vzniklých v souvislosti s poskytováním  zdravotní péče nebo pobytem ve zdravotnickém zařízení, jsou škody mající původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito

  Více
 • Obecná odpovědnost

  Nový občanský zákoník pohlíží na vztah pacienta a zdravotníka jako na vztah smluvní, který je upraven výše popsanou smlouvou o péči o zdraví

  Více