Úmrtí při autonehodě

Při zjišťování určitých informací na internetu jsem narazil na Vaše
stránky. Po jejich přečtení jsem se rozhodl Vás kontaktovat se žádostí
o to, abyste mi trochu blíže objasnili, v čem spočívá Váš možný přínos
v konkrétním případě. Případně, abyste nastínili možné kroky, včetně
možné spolupráce / smlouvy.

Jedná se o to, že nás minulý týden, konkrétně v pondělí 12.11.2012
potkala tragédie, kdy osmnáctiletý člen rodiny zemřel při autonehodě.
Neřídil, byl na místě spolujezdce, bohužel jako jediný ze čtyř mladých
osob, které byly v daném okamžiku v autě, zemřel.

Pokud se v dané problematice orientujeme dobře, tak se ze zákonné
pojistky vlastníka vozu hradí i případné odškodnění pozůstalých za
škodu usmrcením, to je specifikováno v občanském zákoníku v ustanovení
§ 444 odst. 3 písm. a) až f), kde jsou taxativně stanoveny osoby
pozůstalých, které mají na náhradu škody nárok a částky, které jim
náleží. Jsme si vědomi, že lze u pojišťovny (v tomto konkrétním
případě Generali) nárokovat i pohřebné, náklady na smuteční hostinu,
budeme nárokovat i např. cenu letenky, kter ou jeden rodič musel
zaplatit, aby se dostal na pohřeb ze svého současného pracoviště v
zahraničí.

Ačkoliv peníze jsou v současné době to poslední, co se řeší, tak se
jednou budou hodit. Nicméně nerozumím, v čem jste schopni pomoci, když
jsou náhrady škody taxativně stanoveny, resp. budou doloženy
příslušnými doklady apod.

Je také nutno zmínit, že případné nároky zatím nehodláme uplatňovat
soudně na tom, kdo způsobil nehodu, jde nám pouze o vyřízení pojistné
události, kterou jsme již na Generali nahlásili a nyní čekáme na
kontakt od likvidátora.

Domnívám se, že tyto informace jsou dostatečné a že jste dle nich
schopni odpovědět, abychom se mohli rozhodnout proč, a jestli vůbec,
využít Vašich služeb.

Děkuji předem za promptní odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

naše pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod spočívá v uplatňování nároku na náhradu imateriální újmy, která byla způsobena usmrcením blízké osoby. Je pravdou, že nárok na jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku je stanoven pevnou částkou. Pokud nebude ze strany pojišťovny shledáno spoluzavinění zemřelého, bude pozůstalým toto odškodnění vyplaceno ve stanovené výši. Částky jednorázového odškodnění jsou však natolik paušální, že v mnoha případech považují pozůstalí toto odškodnění za nedostatečné, a to vzhledem k újmě, kterou jim smrt blízké osoby způsobila. V takovém případě je možno požadovat po viníku dopravní nehody (případně provozovateli vozidla či zaměstnavateli viníka, záleží na konkrétních okolnostech případu) další odškodnění v podobě náhrady imateriální újmy, která byla způsobena zásahem do práva na rodinný život. Pozůstalé proto zastupujeme v trestním či civilním řízení, jednání s pojišťovnou ohledně Vámi uváděných nároků je spíše „doplněk“ tohoto zastupování.