Naše ceny

 

Vás to nic nestojí!

Nebudeme pro vás pracovat zadarmo, ale ve většině případů Vás to přesto nebude nic stát.

Základem naší odměny je administrativní poplatek ve výši 1 000,- Kč, který zaplatíte při podpisu smlouvy. V drtivé většině případů už nic víc neplatíte až do chvíle, kdy dostanete na účet odškodnění, jehož součástí bude i podstatná část naší odměny. 

 

Jak je to možné?

Poškozený je oprávněn, aby mu byla nahrazena veškerá škoda, kterou v příčinné souvislosti se škodní událostí utrpěl a jedním z druhů věcné škody jsou také účelně vynaložené náklady, jejichž typickým příkladem jsou náklady právního zastoupení. Takže ve výsledku naši práci, kterou pro Vás uděláme, bude z podstatné části platit škůdce nebo ten kdo je povinen vám škodu nahradit (např. pojišťovna).

Doporučujeme, abyste s námi konzultovali Vaši škodní událost ještě dříve, než nároky na náhradu škody uplatníte sami. Může to pro Vás být velmi výhodné.

 

Můžete dostat víc než zaplatíte

Výše náhrady nákladů právního zastoupení je v řadě případů upravena smlouvami mezi Českou advokátní komorou a (obvykle) pojišťovnami a je paušální, což může znamenat, že v řadě jednoduchých případů může být pro Vás právní zastoupení výhodné (přesto, že byste si věc dokázali vyřídit sami) i po této stránce, neboť obdržíte vyšší odškodnění za právní zastoupení než kolik skutečně zaplatíte.

V případech právně složitějších je pro Vás právní zastoupení zase výhodné proto, že sami nemusíte mít dostatečné znalosti a zkušenosti k uplatnění nároků, které Vám ze zákona náleží.

 

Provize je obvyklá forma odměny

Ve většině případů je obvyklou formou naší odměny provize z částky, kterou pro Vás vymůžeme a je splatná teprve až vymožené peníze obdržíte. Tím nemusíte na naše služby vynaložit žádné náklady a zároveň máte jistotu, že se budeme opravdu snažit získat pro vás co nejvíce.

Naše zkušenosti hovoří o tom, že i po odečtení provize získáte naším prostřednictvím víc, než kdybyste si věc zařizovali sami. O starostech nemluvě.    

 

Pozor na nekalé praktiky

Právní obor zaměřený na náhradu škody má své nepsané zvyklosti, které by měli respektovat všichni  právníci. Jednou z těchto zvyklostí je to, že poškození platí odměnu za právní služby teprve podle výsledku práce kanceláře, která je zastupuje. Výše provizní odměny je limitovaná etickým kodexem a kancelář je oprávněna ponechat si náhradu nákladů řízení (soudního nebo řízení s pojišťovnou) a proto si může v řadě případů dovolit pracovat pro své klienty za odměnu, kterou nakonec uhradí škůdce nebo jeho pojišťovna.

Existují však kanceláře, které nabízejí uplatňování nároků na náhradu škody, aniž by měli potřebné právní zázemí a aniž by se řídili etickým kodexem České advokátní komory. Jejich službám se pokuste vyhnout nebo alespoň porovnejte jejich nabídku s konkurenční. Pokud se setkáte s požadavkem na podíl na vymoženém odškodném, který přesahuje 25 %, dejte si velký pozor, je to podezřelé. V takovém případě nabízíme nezávaznou a bezplatnou konzultaci k řešení vašeho problému nebo jen k posouzení nabídky, kterou jste dostali.