Dopravní nehody jsou nejčastěji příčinou škody

Dopravní nehody se nejčastěji podílí na vzniku škody věcnéškody na životě nebo škody na zdraví. Téměř každá dopravní nehoda má svého viníka, nebo i více viníků, jestliže došlo k porušení pravidel silničního provozu u více jeho účastníků. Každý z nich nese odpovědnost za škodu, kterou porušením povinnosti způsobil, a to podle míry zavinění. Z toho vyplývá, že nárok na náhradu vzniklé škody může mít také účastník silničního provozu, který dopravní nehodu sice zavinil, resp. spoluzavinil, ale za spoluviníky jsou označeni také ostatní účastníci dopravní nehody. Povinnost k náhradě škody pak budou mít v míře, v jaké je jejich spoluzavinění. Například nepozorný chodec se nerozhlédne a vstoupí do jízdní dráhy autobusu. Spoluzaviní tím dopravní nehodu, a proto nemá nárok na náhradu škody na zdraví v plném rozsahu, ale jen v části např. 50 %.

U dopravní nehody se vždy posuzuje zavinění jednotlivých účastníků. Východiskem pro závěry pojišťovny nebo soudu je šetření  Policie České republiky. Ta věc buď vyřídí na místě, např. uložením blokové pokuty, nebo věc předá správnímu orgánu k přestupkovému řízení. U závažnějších dopravních nehod však věc náleží do pravomoci soudu, který rozhodne o trestném činu (např. ublížení na zdraví, ohrožení pod vlivem návykové látky, apod.).

 

Pozor! Jakmile zaplatíte blokovou pokutu, uznáte tím své zavinění a žádným opravným prostředkem to nelze změnit.

 

Dopravní nehoda, při níž nevznikla účastníkům škoda přesahující 100.000,-Kč, nebyla způsobena škoda na zdraví ani škoda na majetku třetí osoby, není nutné volat Policii ČR. V takovém případě bude rozhodující posouzení zavinění samotnými účastníky. Je nezbytné vyplnit protokol pojišťovny o dopravní nehodě a je dobré zcela jednoznačně uvést, kdo nehodu zavinil, včetně jeho souhlasu, nejlépe i se svědky.

 

Vzhledem ke značnému finančnímu rozsahu škod, které při dopravních nehodách vznikají, může mít posouzení zavinění, resp. spoluzavinění, značný dopad nejen na stav bodového konta účastníka nehody, ale také na rozsah náhrady škody, která bude účastníkům nahrazena. Rozhodně se vyplatí sjednat si pomoc profesionála, který má s podobnými situacemi zkušenosti co nejdříve, aby vám pomohl při případném nesprávném úředním postupu. Pracovníci, kteří na obecních úřadech rozhodují o zavinění dopravních nehod, často nejsou právníci a jejich závěry jsou nezřídka velmi vzdáleny správnému posouzení věci.

 • Kdo je povinen škodu nahradit

  Motorová vozidla jsou povinně pojištěna pro případ dopravní nehody. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla…

  Více
 • Nepojištěné nebo zahraniční vozidlo

  Mohou nastat případy, kdy je škoda způsobena vozidlem, které povinné ručení nemá sjednáno nebo vozidlem registrovaným v zahraničí nebo viník dopravní nehody ujede

  Více
 • Nároky na náhradu škody

  Utrpěl-li poškozený v důsledku dopravní nehody škodu, je oprávněn požadovat její úhradu v celém rozsahu, jak škodu na zdravívěcnou škodu, tak škodu na životě

  Více
 • Pojišťovny se budou bránit

  Uplatňování náhrady škody za dopravní nehodu na pojišťovně je věc zdánlivě jednoduchá, neboť pojišťovny bývají obvykle velmi vstřícné a při vyřizování škodní události nápomocné

  Více
 • Obraťte se na odborníky

  Byli jste účastníky dopravní nehody a nevíte, jak se domoci náhrady škody? Pomůžeme vám s vyřízením vašich nároků, poskytneme efektivní pomoc a odborné právní poradenství

  Více