Náhrada škody ztížení společenského uplatnění

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o radu. V roce 2009 se mi stal pracovní úraz. V roce 2012 jsem svému zaměstnavateli zaslal žádost, kde nárokuji na základě lékařského posudku ztížení spol. uplatnění. Zaměstanavatel mě po nějaké době poslal na vyšetření ke svému lékaři, který dospěl k závěru, že mi žádné ztížení spol. uplatnění nevzniklo. Proto jsem se opět obrátil na svého oš. lékaře, který mi doporučil nechat si vypracovat znalecký posudek. Tento znalecký posudek vyvrátil tvrzení jejich lékaře a potvrdil původní lék. zprávu mého oš. lékaře. Následně se přes rok nic nedělo a po roce a něco mi od zaměstnavatele přišel dopis, kde po mě žádají.

Cituji: “ Pro účely odškodnění ztížení spol. uplatnění, Vás žádám o sdělení, ze kterého bude zřejmé, z jakého titulu nárokujete ztížení spol. uplatnění, včem konkrétně  spatřujete ztížení svého spol. uplatnění ve smyslu § 3 vyhlášky 440/2001 Sb., a čím prokazujete existenci příčinné souvislosti mezi služebním úrazem a škodou, resp. vznikem ztížení spol. uplatnění.

Chci se Vás zeptat co konkrétně tímto sdělením zaměstnavatel myslí a dále

1. zdali je zaměstnavatel vázán nějakou lhůtou pro rozhodnutí. Ptám se záměrně, jelikož jsem svému zaměstnavateli poskytl veškerou dokumentaci vč. znaleckého posudku a  následně se přes rok nic nedělo….? To mi přijde nefér s ohl. na ustanovení § v zákoníku práce.

2. Z jakého titulu nárokuji ztížení spol. uplatnění – co jim na to mám odpovědět? Podle mě na to mám nárok ze zákona

3. V čem konkrétně spatřuji ztížení svého spol. uplatnění – mám to chápat, tak, že ode mě požadují vypsání konkrétních úkonů nebo činností, které již nemohu dělat. Je řešením, když jim odepíši, že se odkazuji na zdr. dokumentaci.

Moc Vám děkuji za Váš čas a ochotu mi v této věci poradit

 

Odpověď:

Dobrý den,
mně se to zdá jako snaha zaměstnavatele o oddalování výplaty náhrady škody až do promlčení vašeho nároku. Promlčecí doba v případě škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet od okamžiku, kdy jste se dozvěděl o škodě, její výši a tom, kdo za ni odpovídá. V případě ztížení společenského uplatnění počíná promlčecí doba běžet od ustálení zdravotního stavu, které se posuzuje zpravidla po 1 roce po škodní události, ale může to být i později.
Nevím, kdy došlo k ustálení vašeho zdravotního stavu, ale pokud již není váš nárok promlčen, tak asi brzy bude. Z toho důvodu doporučuji co nejdříve podat žalobu.
K vašim dotazům:

  1. pokud jste řádně nárok uplatnil a doložil, je zaměstnavatel povinen vám náhradu škody uhradit ve lhůtě, kterou jste stanovil a pokud stanovena nebyla, má se za to, že byl povinen uhradit druhý den po uplatnění nároku.
  2. z titulu vzniku trvalých následků v příčinné souvislosti s pracovním úrazem. To by mělo vyplývat z doložených zpráv a není to potřeba zvlášť uvádět.
  3. V čem je ztížení vašeho společenského uplatnění je uvedeno v posudku o ztížení společenského uplatnění.

Určitě zvažte podání žaloby, můžeme vám nabídnout převzetí právního zastoupení a uplatnění vašich nároků u soudu.