Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem

V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý.

I v tomto případě umožňuje Nový občanský zákoník po majiteli psa uplatnit vzniklou škodu.

Dle § 494 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použije obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Smyslem tohoto ustanovení bylo poskytnout ochranu „živým“ tvorům, se kterými se nadále už nepočítá pouze jako s věcí, nýbrž je jim dána větší hodnota. Stejně tak bylo do zákona vloženo ustanovení o náhradě škody, která byla způsobena zvířetem.  Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. 

Poškozeným tak vznikla škoda a to zejména imateriální újma (psychická újma), kdy usmrcený pes byl dlouhá léta součástí celé domácnosti. V oblibě ho měly rovněž obě děti poškozených, která musela tomuto incidentu přihlížet, což pro ně bylo velmi traumatizující. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá vždy vlastník tohoto zvířete, případně spolu s osobou, které bylo takové zvíře vlastníkem svěřeno.

 V daném případě jsme pro poškozené vymohli částku 90 000,-Kč. S ohledem na to, že tato situace se dá jen těžko odčinit v uvedení do předešlého stavu, žádali poškození odčinění v penězích a to konkrétně částkou 90 000,-Kč, která v sobě zahrnuje, vyčíslení majetkové hodnoty pejska, s ohledem na jeho původ, jednalo se o chovnou fenku s papíry, dále náklady vynaložené u veterináře a státním veterinárním ústavu a dále duševní útrapy, které pociťuje celá rodina tedy poškození a jejich děti v souvislosti se ztrátou pejska.  Věc byla skončena mimosoudně v rámci jednoho měsíce.

 

Pokud se Vám stalo něco podobného, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám pomůžeme.

Úmrtí při autonehodě

Při zjišťování určitých informací na internetu jsem narazil na Vaše
stránky. Po jejich přečtení jsem se rozhodl Vás kontaktovat se žádostí
o to, abyste mi trochu blíže objasnili, v čem spočívá Váš možný přínos
v konkrétním případě. Případně, abyste nastínili možné kroky, včetně
možné spolupráce / smlouvy.

Jedná se o to, že nás minulý týden, konkrétně v pondělí 12.11.2012
potkala tragédie, kdy osmnáctiletý člen rodiny zemřel při autonehodě.
Neřídil, byl na místě spolujezdce, bohužel jako jediný ze čtyř mladých
osob, které byly v daném okamžiku v autě, zemřel.

Pokud se v dané problematice orientujeme dobře, tak se ze zákonné
pojistky vlastníka vozu hradí i případné odškodnění pozůstalých za
škodu usmrcením, to je specifikováno v občanském zákoníku v ustanovení
§ 444 odst. 3 písm. a) až f), kde jsou taxativně stanoveny osoby
pozůstalých, které mají na náhradu škody nárok a částky, které jim
náleží. Jsme si vědomi, že lze u pojišťovny (v tomto konkrétním
případě Generali) nárokovat i pohřebné, náklady na smuteční hostinu,
budeme nárokovat i např. cenu letenky, kter ou jeden rodič musel
zaplatit, aby se dostal na pohřeb ze svého současného pracoviště v
zahraničí.

Ačkoliv peníze jsou v současné době to poslední, co se řeší, tak se
jednou budou hodit. Nicméně nerozumím, v čem jste schopni pomoci, když
jsou náhrady škody taxativně stanoveny, resp. budou doloženy
příslušnými doklady apod.

Je také nutno zmínit, že případné nároky zatím nehodláme uplatňovat
soudně na tom, kdo způsobil nehodu, jde nám pouze o vyřízení pojistné
události, kterou jsme již na Generali nahlásili a nyní čekáme na
kontakt od likvidátora.

Domnívám se, že tyto informace jsou dostatečné a že jste dle nich
schopni odpovědět, abychom se mohli rozhodnout proč, a jestli vůbec,
využít Vašich služeb.

Děkuji předem za promptní odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

naše pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod spočívá v uplatňování nároku na náhradu imateriální újmy, která byla způsobena usmrcením blízké osoby. Je pravdou, že nárok na jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku je stanoven pevnou částkou. Pokud nebude ze strany pojišťovny shledáno spoluzavinění zemřelého, bude pozůstalým toto odškodnění vyplaceno ve stanovené výši. Částky jednorázového odškodnění jsou však natolik paušální, že v mnoha případech považují pozůstalí toto odškodnění za nedostatečné, a to vzhledem k újmě, kterou jim smrt blízké osoby způsobila. V takovém případě je možno požadovat po viníku dopravní nehody (případně provozovateli vozidla či zaměstnavateli viníka, záleží na konkrétních okolnostech případu) další odškodnění v podobě náhrady imateriální újmy, která byla způsobena zásahem do práva na rodinný život. Pozůstalé proto zastupujeme v trestním či civilním řízení, jednání s pojišťovnou ohledně Vámi uváděných nároků je spíše „doplněk“ tohoto zastupování.

Stovky tisíc za pár dnů

Dopravní nehoda, náhrada škody pozůstalým a náhrada nemajetkové újmy. Stovky tisíc za měsíc.

Ačkoli jsme ještě daný případ zdaleka neskončili, již se můžeme zmínit o tom, že jsme pomohli. Původně se manželé Č. na naši kancelář obrátili s žádostí o poskytnutí právní pomoci v jiné věci, v níž byli poškozeni. Po několika konzultacích jsme kromě jiného zjistili, že jejich 25 letá dcera se stala před 2 lety obětí dopravní nehody, při níž tragicky zemřela. Právní zástupce, kterému pozůstalí manželé Č. udělili plnou moc k zastoupení ve věci vyřízení jejich nároků, v důsledku nízké aktivity nedokázal za 2 roky dosáhnout žádného výsledku. Převzali jsme zastoupení manželů Č. a do 1 měsíce od převzetí zastoupení jim pojišťovna uhradila náhradu škody ve výši několika set tisíc korun.

V současné době připravujeme podání žaloby na ochranu osobnosti, proti zásahu do práva na rodinný život, v níž budeme pro manžele Č. žádat náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000.000,- Kč. Jsme přesvědčení o tom, že uspějeme, přestože soudy často oceňují lidský život nižší částkou.

 

28.4.2010