Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem

V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý.

I v tomto případě umožňuje Nový občanský zákoník po majiteli psa uplatnit vzniklou škodu.

Dle § 494 NOZ zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se stanoví, že živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použije obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze. Smyslem tohoto ustanovení bylo poskytnout ochranu „živým“ tvorům, se kterými se nadále už nepočítá pouze jako s věcí, nýbrž je jim dána větší hodnota. Stejně tak bylo do zákona vloženo ustanovení o náhradě škody, která byla způsobena zvířetem.  Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. 

Poškozeným tak vznikla škoda a to zejména imateriální újma (psychická újma), kdy usmrcený pes byl dlouhá léta součástí celé domácnosti. V oblibě ho měly rovněž obě děti poškozených, která musela tomuto incidentu přihlížet, což pro ně bylo velmi traumatizující. Za škodu způsobenou zvířetem odpovídá vždy vlastník tohoto zvířete, případně spolu s osobou, které bylo takové zvíře vlastníkem svěřeno.

 V daném případě jsme pro poškozené vymohli částku 90 000,-Kč. S ohledem na to, že tato situace se dá jen těžko odčinit v uvedení do předešlého stavu, žádali poškození odčinění v penězích a to konkrétně částkou 90 000,-Kč, která v sobě zahrnuje, vyčíslení majetkové hodnoty pejska, s ohledem na jeho původ, jednalo se o chovnou fenku s papíry, dále náklady vynaložené u veterináře a státním veterinárním ústavu a dále duševní útrapy, které pociťuje celá rodina tedy poškození a jejich děti v souvislosti se ztrátou pejska.  Věc byla skončena mimosoudně v rámci jednoho měsíce.

 

Pokud se Vám stalo něco podobného, neváhejte se na nás obrátit a rádi Vám pomůžeme.