Nový nález ÚSTAVNÍHO SOUDU týkající se pracovního úrazu!!

Jak jsme Vás již informovali, dříve platná bodová vyhláška Ministerstva zdravotnictví byla nahrazena od října 2015 novým vládním nařízením.

Ústavní soud však vyjádřil nespokojenost i přes to, že se bodové hodnocení navýšilo. Přinášíme Vám stěžejní body tohoto nálezu, podobný problém mohl potkat i Vás! Proto neváhejte a obraťte na nás ohledně odškodnění Vašeho pracovního úrazu.

 

Ústavní soud zmínil především že:

  • „Přiměřené zvýšení“ náhrady neznamená základní přiznané částky jen násobit (touto cestou to soudy běžně prováděly)

 

  • Soudy se mohou odchýlit od nařízení vlády, protože jsou ve svém rozhodování vázání pouze zákonem, ne podzákonnou úpravou a vláda svým nařízením do jisté míry zasahuje do rozhodování soudů
  • Zkritizoval bodovou úpravu, skutečnost, že nekoresponduje s Metodikou nejvyššího soudu, zejména fakt, že Metodika NS zcela opouští bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění, nařízení vlády body u ztížení společenského uplatnění pořád používá

 

  • Svoje rozhodnutí o výši odškodnění musí soudy konkrétně zdůvodnit a popsat, jak k němu dospěly