Trvalé následky – HRADÍME VÁM POSUDEK!!!

POZOR, jako jediní Vám nabízíme tuto speciální pomoc.

Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.

Určování výše náhrady za ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) nově posuzují lékaři, kteří jsou z oboru zdravotnictví jmenováni soudními znalci v novém odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví.

S ohledem na to, že trvalými následky, které Vám vznikly, se budou věnovat odborníci, kteří jsou právě pro toto hodnocení speciálně proškoleni, je možné získat mnohonásobně vyšší odškodné, než bylo možné docílit přidělenými body, dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví.

Tyto znalecké posudky jsou však s ohledem na jejich odbornost poměrně drahé.

Jelikož známe situaci poškozených, neváhejte se na nás obrátit. Znalecký posudek Vám v rámci naší spolupráce uhradíme z našich prostředků!!!!

Až poté, kdy Vám bude vyplacena náhrada škody, nám posudek zaplatíte.

Obrátíme se na vhodného znalce, který ohodnotí následky, které Vám v důsledku škodní události vznikly a Vaše nároky uplatníme u škůdce, pojišťovny či v rámci trestního řízení.