Psychická újma při dopravní nehodě

V tomto případě se jedná o trvalé následky po dopravní nehodě. V daném případě se u poškozené projevily trvalé následky psychického rázu. Poškozená řádně uplatnila všechny nároky, v průběhu času, tak jak jí vznikaly.  Asi až po roce od dopravní nehody se však začaly projevovat obtíže jako je únava, deprese, neklidný spánek. Vše se projevilo i v zaměstnání a osobním životě, kdy poškozená nebyla schopná normálně fungovat, jako za běžných okolností. Poškozená začala navštěvovat psychologa, posléze psychiatra.

V takovém případě jsme oslovili znalce z oblasti psychiatrie, aby posoudil, zda v daném případě může jít o následky po dopravní nehodě, případně aby ohodnotil vzniklou imateriální újmu.

Nárok byl vznesen u pojišťovny, která na základě znaleckého posudku vyplatila poškozené částku 280 000,-Kč, jako psychickou újmu v souvislosti s dopravní nehodou.

 

Máte podobné poúrazové problémy? Nevíte, jak nárok uplatnit u škůdce či pojišťovny? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Úmrtí při autonehodě

Při zjišťování určitých informací na internetu jsem narazil na Vaše
stránky. Po jejich přečtení jsem se rozhodl Vás kontaktovat se žádostí
o to, abyste mi trochu blíže objasnili, v čem spočívá Váš možný přínos
v konkrétním případě. Případně, abyste nastínili možné kroky, včetně
možné spolupráce / smlouvy.

Jedná se o to, že nás minulý týden, konkrétně v pondělí 12.11.2012
potkala tragédie, kdy osmnáctiletý člen rodiny zemřel při autonehodě.
Neřídil, byl na místě spolujezdce, bohužel jako jediný ze čtyř mladých
osob, které byly v daném okamžiku v autě, zemřel.

Pokud se v dané problematice orientujeme dobře, tak se ze zákonné
pojistky vlastníka vozu hradí i případné odškodnění pozůstalých za
škodu usmrcením, to je specifikováno v občanském zákoníku v ustanovení
§ 444 odst. 3 písm. a) až f), kde jsou taxativně stanoveny osoby
pozůstalých, které mají na náhradu škody nárok a částky, které jim
náleží. Jsme si vědomi, že lze u pojišťovny (v tomto konkrétním
případě Generali) nárokovat i pohřebné, náklady na smuteční hostinu,
budeme nárokovat i např. cenu letenky, kter ou jeden rodič musel
zaplatit, aby se dostal na pohřeb ze svého současného pracoviště v
zahraničí.

Ačkoliv peníze jsou v současné době to poslední, co se řeší, tak se
jednou budou hodit. Nicméně nerozumím, v čem jste schopni pomoci, když
jsou náhrady škody taxativně stanoveny, resp. budou doloženy
příslušnými doklady apod.

Je také nutno zmínit, že případné nároky zatím nehodláme uplatňovat
soudně na tom, kdo způsobil nehodu, jde nám pouze o vyřízení pojistné
události, kterou jsme již na Generali nahlásili a nyní čekáme na
kontakt od likvidátora.

Domnívám se, že tyto informace jsou dostatečné a že jste dle nich
schopni odpovědět, abychom se mohli rozhodnout proč, a jestli vůbec,
využít Vašich služeb.

Děkuji předem za promptní odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

naše pomoc pozůstalým po obětech dopravních nehod spočívá v uplatňování nároku na náhradu imateriální újmy, která byla způsobena usmrcením blízké osoby. Je pravdou, že nárok na jednorázové odškodnění podle občanského zákoníku je stanoven pevnou částkou. Pokud nebude ze strany pojišťovny shledáno spoluzavinění zemřelého, bude pozůstalým toto odškodnění vyplaceno ve stanovené výši. Částky jednorázového odškodnění jsou však natolik paušální, že v mnoha případech považují pozůstalí toto odškodnění za nedostatečné, a to vzhledem k újmě, kterou jim smrt blízké osoby způsobila. V takovém případě je možno požadovat po viníku dopravní nehody (případně provozovateli vozidla či zaměstnavateli viníka, záleží na konkrétních okolnostech případu) další odškodnění v podobě náhrady imateriální újmy, která byla způsobena zásahem do práva na rodinný život. Pozůstalé proto zastupujeme v trestním či civilním řízení, jednání s pojišťovnou ohledně Vámi uváděných nároků je spíše „doplněk“ tohoto zastupování.

Dopravní nehoda – vážné zranění

Dobrý den,

při nezaviněné dopravní nehodě, jsem utrpěla vážné zranění a to: Tržná rána v obličeji, naražená žebra, vykloubení a tříštivá zlomenina kyčelního kloubu (totální endoprotéza kyčle). Chtěla bych vědět bodové ohodnocení.

Děkuji

Odpověď:

Dobrý den,
Bodové ohodnocení vám stanoví váš ošetřující lékař. Já bych ho mohl pouze zkontrolovat, ale potřeboval bych k tomu vaše lékařské zprávy. Bez podrobné znalosti věci to není možné. V případě, že byste měla zájem o převzetí právního zastoupení při uplatňování vašich nároků na náhradu škody, můžeme vaše nároky uplatnit. Za naše služby zaplatíte 20% smluvní odměnu z vymožené částky. Odměna advokáta je součástí škody a uhradí ji pojišťovna. V případě, že nebudeme úspěšní nebudete platit zcela nic.
S pozdravem

Náhrada škody za dopravní nehodu

Poškozená se na nás obrátila ve věci náhrady škody na zdraví, která jí byla způsobena při dopravní nehodě. Řízení proti viníkovi bylo podmíněně zastaveno a to vzhledem k okolnostem, že viník dosud nebyl pro žádný trestný čin stíhán a neměl žádný záznam o dopravním přestupku.  V příčinné souvislosti se škodní událostí utrpěla poškozená zlomeninu hlavice levé pažní kosti vyžadující hospitalizaci, v důsledku svého zranění nemohla odjet na předem zaplacený zájezd v celkové hodnotě 37 000,-Kč, kdy jí při storna zájezdu bylo vráceno pouze 80% částky. 

V rámci likvidace nároků poškozené jsme se obrátili na pojišťovnu viníka, kdy odpovědnost za způsobenou škodu by měla být hrazena z titulu povinného ručení odpovědné osoby. Od ošetřujícího lékaře jsme nechali vyhotovit posudek o bolestném, a jelikož jsme zastoupení převzali už v době, kdy lze posoudit, zda poškozené vzniknou trvalé následky, nechali jsme posoudit rovnou i nárok ztížení společenského uplatnění. V návaznosti na naše uplatnění nároků za poškozenou vyplatila pojišťovna částku 14 600,- jako bolestné a náklady spojené s léčením a částku 54 000,-Kč z titulu ztížení společenského uplatnění. Jelikož škoda, která vznikla poškozené v důsledku storna zájezdu, nepatří mezi položky, které je pojišťovna povinna hradit, vyzvali jsme viníka dopravní nehody, aby rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a částkou, která byla poškozené vrácena, uhradil. Poškozena tak byla kompletně odškodněna. V rámci zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) má poškozená rovněž nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování svých nároků. Poškozené tak byla vyplacena další částka a to 15 100,-Kč.

Krácení úhrady servisu

Dobrý den,

byla jsem účastníkem dopravní nehody, a to jako poškozená. Autorizovaný servis, kde bylo auto opraveno, nedostal od pojišťovny viníka zaplaceny všechny náklady, ty požadoval od nás s tím, že nám je uhradí viník.

Je to pravda?

 

Odpověď:

Dobrý den,
pojišťovna krátila pravděpodobně úhradu servisu o tzv. amortizaci. Jedná se o určité zhodnocení vozu, ke kterému dochází tím, že auto není nové, avšak při opravě jsou do něj namontovány nové díly.
Rozdíl, který budete muset uhradit můžete vymáhat jako po pojišťovně, tak po viníkovi. Osobně doporučuji první variantu, je to jednodušší a máte záruku, že v případě úspěchu Vám pojišťovna zaplatí.
Na doplatek rozdílu budete mít nárok, pokud se Vám podaří prokázat, že hodnota auta před nehodou a po nehodě se díky novým dílům nezvýšila (záleží vždy na rozsahu opravy a stáří auta, nehodou se hodnota auta naopak snižuje). Je možno nechat si zhotovit znalecký posudek, ve kterém znalec uvede, jaká byla cena auta a jaká je nyní.

Škoda na vozidle

Dobrý den.

Byla mi způsobena škoda na vozidle Peugeot 207 1,4 HDi r.v. 2009, černá metalíza od kamínku z vozidla jedoucího přede mnou. Jedná se o dírky vlaku karoserie – střecha, přední nárazník, kapota, pravé přední dveře a přední prvý blatník. Česká pojišťovna stanovila náhradu ve výši 12tis.Kč. Náhrada škody mi připadá nízká.

Předem děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v případě, že nesouhlasíte s posouzením pojišťovny doporučuji, abyste si nechal vyhotovit znalecký posudek (ve kterém by stanovil znalec výši vzniklé škody) a požadujte uhrazení rozdílu. Je možno také požadovat, aby Vám pojišťovna uhradila náklady na uvedení vozidla do původního stavu (tzn. náklady na opravu v autorizovaném servisu).

Dopravní nehoda a bolestné

Dobrý den, v roce 2000 jsem byl učastníkem autonehody, při které jsem utrpěl spoustu poranění, z kterých jsem již byl odškodněn (bolestné) včetně stížení společenského  uplatnění. Od té doby přetrvávájí potíže s poraněním pravého kolena, s kterým jsem již prodělal 10 operací, jen letos 3 a vždy proběhlo pojistné plnění ohledně ušlého zisku a s tím nákladú spojených. Letošního roku jsem byl v pracovní neschopnosti od 17.1. do dnes t.j. 12.12., kdy mně byla ukončena nemoceská s tím, že mně končí podpůrčí doba a dále nebude prodloužena, protože není zřejmé, kdy a zda budu vyléčen. Pravděpodobně mi bede přiznán inv. důchod 1 nebo2 stupně, předpokládám do doby než se vyléčím. (v co doufám). Má otázka zní, na co vše mám nárok, pokud mi bude přiznán inv. důchod. Myslím tím dorovnání ušlého zisku(renta), případně další plnění.

Předem děkuji za odpověď s dotazem, jaká by byla odměna pro vás, kdybych vás požádal o spolupráci.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud Vám bude přiznán invalidní důchod v souvislosti se zraněním utrpěným při dopravní nehodě, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (renta). Dále máte nárok na odškodnění bolestného v souvislosti s dalšími operacemi, které jste podstoupil, nárok na náhradu nákladů léčení a náhradu ztráty na výdělku po dobu pracovní neschopnosti (toto Vám bylo podle Vaší zprávy pravděpodobně zaplaceno).

V případě, že budete po přiznání invalidního důchodu pracovat (jako invalidní důchodce 1. či 2. stupně máte povinnost pracovat) a budete-li vykonávat práci při které budete nucen překonávat následky dopravní nehody, je možno žádat, aby při výpočtu renty nebyl zohledněn výdělek dosahovaný tzv. zvýšeným pracovním úsilím (tímto se renta zvýší). Pokud by došlo v budoucnu k dalšímu zhoršení trvalých následků, máte možno žádat znova o odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Naše odměna činí dohodnutou procentní část z přiznané náhrady škody a je splatná až poté, kdy Vám bude náhrada škody skutečně vyplacena.

V případě, že budete mít zájem o nezávaznou konzultaci nebo bližší informace, můžete mě kontaktovat také na telefonním čísle.

Náhrada škody – sněhová kalamita

Dobrý den,

lze se domoci náhrady škody za opravu vozidla, které včera havarovalo na neuklizené dálnici D1 při sněhové kalamitě. Předpokládaná škoda 50 t.Kč.

 

Odpověď:

Dobrý den,
pokud byla nehoda zaviněna či spoluzaviněna jiným řidičem resp. vozem, pak ano. Pokud jste výhradním viníkem vy a můžou za to pouze povětrnostní podmínky, pak se  domnívám že nikoli.

Dopravní nehoda – zanedbání povinnosti

Dobrý den.V sobotu 5.1.2013 kolem páté ráno jsem jel automobilem Peugeot 106 do práce z Větrného Jeníkova směr Jihlava. Pracuji jako kuchař v Nemocnici vJihlava. Když  jsem vjížděl v lese do zatáčky, zahlédl jsem dálková světla a ztlumil jsem. Za zatáčkou jsem přibrzdil, ale díky oslnění jsem neviděl strom (SMRK) spadlý přes silnici a narazil jsem do něj. Odvezla mne rychlá záchraná služba s poraněním hrudníku do nemocnice. Měl jsem zlomeninu sternu (střední prsní kost). Během hospitalizace mi Policie ČR sdělila,že  padlý strom byl uhnilý a spadl sám. Krajská správa silnic mne během pár dní žalovala za náhradu škody způsobenou mým vozidlem a požadovala odškodné. Proti tomu jsem se ohradil a pak se už neozvali. Můj automobil je totálně zničený a já jsem byl přes dva měsíce v léčení. Můj dotaz zní, zdali bych mohl žádat o odškodnění za vzniklou škodu na mém majetku a na zdraví a taky ušlá mzda. Strom byl označený červeným křížem a měl být dávno zkácený,což mi potvrdili i HZS Jihlava, kteří zasahovali na místě nehody a konstatovali, že těch stromů je kolem ještě víc a hrozí pád.

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že je tu jistá možnost k získání náhrady škody, ale na základě zaslaných informací to nedokáži posoudit. Podstatná bude povětrnostní situace, plán výřezu označených stromů, atd. Bylo by potřeba prokázat, že správa silnic (nebo jiná organizace) porušila nějakou zákonnou povinnost nebo alespoň zanedbala svou povinnost předcházet vzniku škod.

Náhrada škody – Dopravní nehoda

Dobrý den, mám dotaz ohledně nehody s mým vozidlem Peugeot 306.Vozidlo řídil manžel, jel po hlavní, dodržel všechny předpisy, když z vedlejší silnice mu nedal přednost jiný řidič. Podle Policie ČR je ten druhý řidič jednoznačně viníkem nehody a můj manžel je poškozený. Problém nastal až s pojišťovnou viníka. U mého vozu je na odpis pravé přední světlo, pravý přední blatník, pravé přední kolo a trochu je pomuchlaná haupna vpravo u blatníku. Pojišťovna však škodu odhadla na 60 000,- Kč a dali TOTÁL, s čímž  nesouhlasím. I když je auto staré, bylo v perfektním technickém stavu a pod slovem TOTÁL si představuji auto na dvě půlky. I majitel autoservisu, kde se mi o mé auto již několik let starají řekl, že škoda je výrazně menší (asi 30tis). Jde o to, že vůz je starý a na opravu prý pro pojišťovnu nerentabilní. Jenže já přeci nechci žádné nadhodnocení  škody, chci jen mít své auto zpátky ve stavu tak, jak bylo před nehodou. A jestli mi to servis opraví ze starších dílů, je mi úplně jedno. Napište mi, prosím, jak se mám bránit. Pojišťovna mi pořád do kolečka tvrdí, že víc jak 22 500,- nedostanu. To je prý současná tržní hodnota mého vozu, což je mi jasné. Ale také je mi jasné, že jsem na straně poškozeného a mám nějaká práva. Slyšela jsem, ža mám právo požadovat úhradu opravy vozidla do stavu, jako bylo před těsně přad nehodou, bez ohledu na věk vozidla. Je to pravda??? Stav vozidla před nehodou mi může písemně potvrdit výše jmenovaný majitel autoservisu. V prosinci 2012 jsem u něj měla vůz na pravidelné výměně oleje a filtrů.

Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že volba náhrady škody je na vás. Pokud budete žádat náhradu škody uvedením v předešlý stav, tzn. provedením opravy, měl by vám povinný uhradit náklady, které na to vynaložíte. Povinným je v tomto případě jak pojišťovna tak viník nehody. Sdělte jim, že trváte na náhradě škody uvedením do původního stavu a požadujte náklady k tomu vynaložené jak po pojišˇovně tak po viníkovi nehody.