Stovky tisíc za pár dnů

Dopravní nehoda, náhrada škody pozůstalým a náhrada nemajetkové újmy. Stovky tisíc za měsíc.

Ačkoli jsme ještě daný případ zdaleka neskončili, již se můžeme zmínit o tom, že jsme pomohli. Původně se manželé Č. na naši kancelář obrátili s žádostí o poskytnutí právní pomoci v jiné věci, v níž byli poškozeni. Po několika konzultacích jsme kromě jiného zjistili, že jejich 25 letá dcera se stala před 2 lety obětí dopravní nehody, při níž tragicky zemřela. Právní zástupce, kterému pozůstalí manželé Č. udělili plnou moc k zastoupení ve věci vyřízení jejich nároků, v důsledku nízké aktivity nedokázal za 2 roky dosáhnout žádného výsledku. Převzali jsme zastoupení manželů Č. a do 1 měsíce od převzetí zastoupení jim pojišťovna uhradila náhradu škody ve výši několika set tisíc korun.

V současné době připravujeme podání žaloby na ochranu osobnosti, proti zásahu do práva na rodinný život, v níž budeme pro manžele Č. žádat náhradu nemajetkové újmy ve výši 1.000.000,- Kč. Jsme přesvědčení o tom, že uspějeme, přestože soudy často oceňují lidský život nižší částkou.

 

28.4.2010