Kdo je povinen škodu nahradit

Motorová vozidla jsou povinně pojištěna pro případ dopravní nehody. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, v platném znění, tuto povinnost ukládá provozovateli vozidla. V takovém případě pak vzniká poškozenému originární nárok na náhradu škody přímo vůči pojišťovně, s níž má provozovatel sjednáno povinné ručení. To však neznamená, že není možno uplatňovat veškeré nároky na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s dopravní nehodou na osobě viníka, případně na dalších osobách, které mohou být pasivně legitimovány (řidič, provozovatel, zaměstnavatel). Otázka pasivní legitimace může být někdy složitá a je výhodné správně určit všechny subjekty, které jsou povinny škodu nahradit a uplatnit u nich nárok na náhradu škody současně. Zvlášť pokud řízení dospěje až do stádia soudního řízení.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!