Nároky na náhradu škody

Utrpěl-li poškozený v důsledku dopravní nehody škodu, je oprávněn požadovat její úhradu v celém rozsahu, jak škodu na zdraví, věcnou škodu, tak škodu na životě, včetně imateriální újmy, způsobené zásahem do práva na rodinný život. Náhrada škody se bude řídit právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Došlo-li však k dopravní nehodě při výkonu zaměstnání nebo v přímé souvislosti s ním, bude náhrada škody podléhat úpravě zákoníku práce.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!