Pracovní úraz

Zákoník práce rozumí pracovním úrazem porušení zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

Bohužel ne všechny úrazy, které se stanou v práci, můžeme označovat jako pracovní. Toto tvrzení jistě mnohdy uslyšíte od zaměstnavatele či pojišťovny. Pojem pracovního úrazu sestává ze dvou složek: z úrazu (úrazového děje) a z plnění pracovních úkolů. Aby se tedy jednalo o pracovní úraz, obě složky musí být naplněny.  Nenechte se odbýt a v případě, že zaměstnavatel odmítá uznat Váš úraz jako pracovní, obraťte se na odborníky.