Pracovní úraz

Zákoník práce rozumí pracovním úrazem porušení zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k němu při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

Bohužel ne všechny úrazy, které se stanou v práci, můžeme označovat jako pracovní. Toto tvrzení jistě mnohdy uslyšíte od zaměstnavatele či pojišťovny. Pojem pracovního úrazu sestává ze dvou složek: z úrazu (úrazového děje) a z plnění pracovních úkolů. Aby se tedy jednalo o pracovní úraz, obě složky musí být naplněny.  Nenechte se odbýt a v případě, že zaměstnavatel odmítá uznat Váš úraz jako pracovní, obraťte se na odborníky.

 

 • ÚRAZ (úrazový děj)

  Pracovním úrazem je označováno poškození zdraví nebo smrt v době plnění pracovních povinností.

  Více
 • Netypické pracovní úrazy

  Někdy i úrazy, které se jeví jako obecná onemocnění, nebo se stanou na neobvyklém místě, můžeme považovat za úrazy pracovní.

  Více
 • Odpovědnost za úraz

  Odpovědným subjektem za pracovní úraz je zaměstnavatel nikoliv pojišťovna. I přesto, že Vás zaměstnavatel odkáže rovnou na pojišťovnu

  Více
 • Postup při pracovním úrazu

  V souvislosti s  pracovním úrazem vznikají povinnosti jak poškozenému zaměstnanci, tak zejména zaměstnavateli, který by měl dbát na to, aby byly objasněny příčiny vzniku pracovního úrazu

  Více
 • Nároky poškozeného

  Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za veškerou škodu, která mu vznikne následkem utrpěného pracovního úrazu či nemoci z povolání

  Více
 • Úmrtí zaměstnance

  Pracovní úraz nebo nemoc z povolání může mít bohužel někdy za následek smrt zaměstnance.  Nároky, které přísluší pozůstalým v případě úmrtí zaměstnance

  Více