Speciální odpovědnost

Druhou kategorií škod, vzniklých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo pobytem ve zdravotnickém zařízení, jsou škody mající původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito. Odlišné od obecné odpovědnosti je v tomto případě to, že ke vzniku odpovědnosti za škodu není nutné zavinění.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!