Obecná odpovědnost

První kategorií je obecná odpovědnost za škodu upravená v ustanovení § 420 občanského zákoníku. V tomto případě je kromě obecných předpokladů vzniku nároku na náhradu škody, kterými jsou škodní událost, vznik škody a příčinná souvislost mezi škodní událostí a vznikem škody, také zavinění. Znamená to, že lékař nebo jiný zdravotnický personál musel porušit některou zákonem nebo jinak mu uloženou povinnost (lege artis, pracovní smlouvou). Jedná se o tzv. subjektivní odpovědnost.

V tomto smyslu jde zejména o porušení povinnosti poskytovat zdravotní péči lege artis. Postupem lege artis se přitom v medicínské terminologii rozumí způsob či metoda léčení, prevence a diagnostiky chorob odpovídající zásadám léčebně preventivní péče na dosaženém nejvyšším stupni vědeckého poznání. O tom, zda určitý odborný výkon splňuje předpoklady, tedy zda je nebo není lege artis, rozhodují především dvě nejčastěji připomínané okolnosti:

  • musí jít o odborně medicínsky uznávaný (ověřený, osvědčený) postup, jehož účinnost, resp. účelnost a důvodnost, se všeobecně, nebo alespoň převážně, přijímá
  • a který je navíc v souladu s aktuálním stavem vědy a s dosaženou nejvyšší úrovní teoretických a praktických poznatků v oblasti poskytování zdravotní péče.

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!