Postup v případě fyzického napadení

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na postup v případě fyzického napadení a způsobení podlitin a bolestí hlavy na bolestné. Zřejmě se nebude jednat o trestný čin, ale o přestupek. Na jakého lékaře se obrátit, nebo jak postupovat v následném správním řízení a kde tento požadavek uplatnit. Na pohotovosti byla napsána pouze lékařská zpráva na základě rentgenového snímku.
Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
v přestupkovém řízení je možno uplatnit pouze nárok na náhradu majetkové škody, tzn. škodu vzniklou například poškozením věci, zaplacením nákladů léčení, ztrátou na  výdělku v důsledku pracovní neschopnosti, nikoliv však bolestné. Bolestné je možno vymáhat následně v občanskoprávním řízení na základě žaloby o náhradu škody (pokud bude viník uznán odpovědným za přestupek). Odškodnění bolesti by se uplatnilo na základě posudku o bolestném, který Vám vyhotoví ošetřující lékař (je možno požádat také praktického lékaře, který jej vyhotoví na základě lékařských zpráv). V případě, že by se věc projednávala v trestněprávním řízení, je možno zde uplatnit i nárok na bolestné.