Svěřená osoba (děti, žáci, studenti)

Častým subjektem odpovědnostních vztahů bývají děti.  Kdo odpovídá za škodu, která vznikne dětem nebo je dětmi způsobena a jaké nároky může poškozený uplatňovat? Pojem svěřená osoba zahrnuje převážně osoby nezletilé a nesvéprávné, ale v některých případech lze právní úpravu odpovědnosti za škodu uvedených osob vztáhnout také na osoby dospělé a plně právně způsobilé. Jedná se o zejména o případy odpovědnosti za škodu způsobenou žáku školy.

V právní úpravě odpovědnosti za škodu v souvislosti se svěřenou osobou je potřeba rozlišit  zda-li se jedná o škodu způsobenou svěřenou osobou nebo o škodu způsobenou svěřené osobě.

 

 • Svěřená osoba

  Svěřenou osobou rozumíme osobu, která není schopna, z důvodu svého věku a mentální vyspělosti, ovládnout své jednání a posoudit jeho následky

  Více
 • Škoda způsobená svěřenou osobou

  Typickým případem této škody jsou např. okno rozbité dětmi, úraz zaviněný spolužákem, poškozené zařízení ubytovny při školním výletě

  Více
 • Škoda způsobená svěřené osobě

  Typickým případem této škody je úraz nezletilé osoby při němž došlo ke škodě na zdraví. Také v tomto případě je nezbytné rozlišovat zda-li ke škodě došlo ve škole

  Více