Příběhy poškozených

Psychická újma při dopravní nehodě


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

V tomto případě se jedná o trvalé následky po dopravní nehodě. V daném případě se u poškozené projevily trvalé následky psychického rázu. Poškozená řádně uplatnila všechny nároky, v průběhu času, tak jak jí vznikaly.  Asi až po roce od dopravní nehody se však začaly projevovat obtíže jako je únava, deprese, neklidný spánek. Vše se projevilo i v zaměstnání a osobním životě, kdy poškozená nebyla… Číst více

Náhrada škody za škodu způsobenou zvířetem


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

V daném případě se na nás obrátili klienti s tím, že při venčení jejich pejska došlo k usmrcení tohoto zvířete jiným psem, který nezajištěnou dírou v plotě vtáhl psa dovnitř a tam jej před zrakem rodiny- i dětí usmrtil. Pes poškozených byl na místě mrtvý. I v tomto případě umožňuje Nový občanský zákoník po majiteli psa uplatnit vzniklou škodu. Dle § 494 NOZ zákona č…. Číst více

Dopravní nehoda – spor s pojišťovnou


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

Klient se na nás obrátil ve věci dopravní nehody, kdy byl sražen autobusem. Následkem této nehody utrpěl vážná zranění. Pojišťovna viníka odmítla proplatit výši trvalých následků, tak jak ji ohodnotil ošetřující lékař poškozeného, kdy revizní znalec pojišťovny ohodnotil ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) o 114 000,-Kč méně. Po převzetí zastoupení jsme komunikovali s lékaři, u kterých se poškozený léčil, vyžádali jsme si… Číst více

Zakopnutí na pracovišti – Pracovní úraz


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

V tomto případě se na nás poškozená obrátila téměř po roce od úrazu, kdy nebyla ze strany zaměstnavatele odškodněna.  Poškozená pracovala na pozici tranzitér přípravář. Dne 24. 2. 2011 utrpěla pracovní úraz, když při plnění pracovních povinností – prohlídce a soupisu vlaku – zakopla o ocelovou tyč, která byla pohozená v kolejišti. V důsledku pádu utrpěla zhmoždění pravého kolene. Z podkladů… Číst více

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

Poškozený utrpěl pracovní úraz a to 16. 9. 1993. Tento úraz byl řádně zaznamenaný, byl uznán jako pracovní. Poškozený utrpěl vážný úraz bederní páteře, a to doskokem na šikminu se sklonem 40 % s následným vynuceným hlubokým záklonem. Do pracovního úrazu se poškozený s bederní páteří neléčil a od vzniku pracovního úrazu až do roku 2008 byla ve všech lékařských… Číst více

Odškodnění pracovního úrazu


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

Klientka se na nás obrátila v roce 2012 a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 10. 5. 2011. Její pracovní neschopnost trvala do května roku 2012. Poškozená si poranila bederní páteř při pádu ze schodů. Zaměstnavatel úraz sice uznal jako úraz pracovní, nicméně poškozené uhradil pouze náhradu mzdy. Pracovní schopnost poškozené poklesla o 70%, a proto jí byla uznána… Číst více

Náhrada škody za dopravní nehodu


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

Poškozená se na nás obrátila ve věci náhrady škody na zdraví, která jí byla způsobena při dopravní nehodě. Řízení proti viníkovi bylo podmíněně zastaveno a to vzhledem k okolnostem, že viník dosud nebyl pro žádný trestný čin stíhán a neměl žádný záznam o dopravním přestupku.  V příčinné souvislosti se škodní událostí utrpěla poškozená zlomeninu hlavice levé pažní kosti vyžadující hospitalizaci, v důsledku… Číst více

Náhrada škody na zdraví za postup non lege artis


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

V březnu 2013 se na nás obrátila poškozená s prosbou o právní zastupování ve věci náhrady škody na zdraví, která jí vznikla v příčinné souvislosti s operací, kterou podstoupila v roce 2011. Poškozené byla provedena abdominální hysterektomie, adnexetomie vlevo a ovarektomie vlevo. Od druhého pooperačního dne však začala poškozená pociťovat bolesti v levém boku a zádech. Následně byla provedena další vyšetření a bylo zjištěno městnání v dutém… Číst více

Náhrada za ztrátu na výdělku dosahovaného zvýšeným úsilím


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

Pan M. celý život pracoval v uměleckém prostředí. Před 3 lety se stal obětí dopravní nehody, při níž utrpěl velmi vážné poranění dolní končetiny. Přesto, že se podařilo lékařům nohu pana M. zachránit, trvale trpí omezením hybnosti poraněné končetiny. Pan M. je silný muž a tak si nepřipouští žádná omezení. Po skončení pracovní neschopnoti se vrátil na původní místo v zaměstnání. Panu M…. Číst více

Nepozorný chodec


Warning: Undefined variable $post_id in /data/web/virtuals/334864/virtual/www/wp-content/themes/nahrada/page-70.php on line 32

I nepozorný chodec může dosáhnout náhrady škody. Slečna R. přecházela vozovku poblíž autobusové zastávky. Zamyšlená vstoupila do vozovky a nevěnovala pozornost jedoucímu autobusu, který jí přejel nohu a způsobil tak vážné poranění s trvalými následky. Nehodu šetřila policie, která po několika měsících šetření ukončila s tím, že v daném případě nejde o zavinění řidiče autobusu, ale s největší pravděpodobností o nepozornost… Číst více