Náhrada škody na zdraví za postup non lege artis

V březnu 2013 se na nás obrátila poškozená s prosbou o právní zastupování ve věci náhrady škody na zdraví, která jí vznikla v příčinné souvislosti s operací, kterou podstoupila v roce 2011. Poškozené byla provedena abdominální hysterektomie, adnexetomie vlevo a ovarektomie vlevo. Od druhého pooperačního dne však začala poškozená pociťovat bolesti v levém boku a zádech. Následně byla provedena další vyšetření a bylo zjištěno městnání v dutém systému levé ledviny a ureteru na podkladě mechanické překážky v malé pánvi před močovým měchýřem. Poškozená dále podstoupila další operace na urologickém oddělení, kdy byla zjištěna příčina problému a to: silonové vlákno zašité při prvotní operaci do stěny močovodu. Poškozená byla téměř rok v pracovní neschopnosti.

Po převzetí právního zastoupení jsme se obrátili na nemocnici, kde byl proveden prvotní zákrok, jelikož z výše popsaného skutku jasně vyplývalo, že zaměstnanec nemocnice porušil povinnost postupovat dle zásad lege artis a je tak založena odpovědnost Nemocnice za škodu na zdraví, která vznikla poškozené v příčinné souvislosti s porušením této právní povinnosti dle § 420 odst. 1 a 2 zákona č. 40/1964., občanský zákoník. Postupně byla uplatněna náhrada škody za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti, bolestné, účelně vynaložené náklady spojené s léčením.

Nemocnice svoji odpovědnost uznala a předala věc své pojišťovně. Ještě tentýž měsíc bylo poškozené vyplaceno bolestné spolu s náklady na léčení, v červenci došlo k odškodnění její ztráty na výdělku. Jelikož byla poškozená osoba práva neznalá, využila práva si zvolit obhájce, aby ji zastupoval ve věci náhrady škody. Tím jí vznikla věcná škoda. Pojišťovna uznala nárok na náhradu nákladů za právní zastoupení a uhradila jí tak celé náklady za právní zastoupení.

Poškozená byla v celém rozsahu svých nároků úspěšná a celkem jí bylo vyplaceno 62 000,-Kč.

V současné době bude poškozená naším prostřednictvím uplatňovat i trvalé následky, na které má rovněž ze zákona nárok.