Dědictví – náhrada škody

Dobrý den. Obracím se na Vás s prosbou o informaci. V roce 2002 mi zemřel otec a paní notářka se dohodla s míma sestrami a i přesto že jsem neopomenutelný dědic mne k dědickému řízení nepřizvali. Tuto skutečnost jsem se dozvěděl jen náhodou v březnu 2011. Vím že je vše asi promlčené a tak jsem podal žádost o odškodnění za nesprávný
úřední postup. To je po 8 měsících v plném rozsahu zamítnuto a s možností domáhat se nároků u soudu Upozorňuji že v tuto chvíli nemám žádné finanční prostředky a po doporučení se obracím na vaší kancelář. Pokud se zakládá na pravdě skutečnost bezplatného posouzení případu a platba nákladu zastoupení v procentech s vysouzené částky

prosím o odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,
podle Vaší zprávy bude nárok na náhradu škody již promlčen. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za tři roky, a jde-li o škodu způsobenou úmyslně, za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla. Neznám veškeré podrobnosti věci, ale pro přiznání nároku na náhradu škody by pravděpodobně bylo nutné, aby bylo zrušeno rozhodnutí, kterým bylo dědické řízení ukončeno (a ve kterém byli jako dědici stanoveny pouze vaše sestry).