Lékařská péče – Nesprávný odborný postup – náhrada škody

Dobrý den,

před téměř dvěma roky jsem podstoupila liposukci stehen na renomované klinice (pobočky v USA a Německu). Celková cena byla 2000 euro. S pooperační péčí a s tím souvisejícím výsledkem jsem nebyla a nejsem vůbec spokojená. Do dneška přetrvávají bolesti, estetická stránka je strašná. Proběhlo několik jednání o řešení vzniklé situaci. Představitel kliniky problém uznal a přislíbil reoperaci, ke které do dnešního dne nedošlo. V současné době si cca 2 měsíce hraje na „mrtvého brouka“, nebere telefony,  neodpovídá na e-maily. Myslíte, že by se dalo ještě něco dělat s ohledem na způsobenou škodu?

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

lékař (případně jeho zaměstnavatel) odpovídá za škodu, která vznikla v příčinné souvislosti s nesprávným odborným postupem. Podle Vaší zprávy navrhuji, abyste uplatnila u odpovědného subjektu náhradu škody písemně. Zde je potřeba škodu vyčíslit (například bolestné na základě posudku o bolestném, který vystaví ošetřující lékař, případně odškodnění za trvalé následky na základě posudku o ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, případná ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti). Pokud  nebude lékař na výzvu reagovat, jedinou možností je podat žalobu o náhradu škody k soudu. Jako poškozený máte také nárok žádat o uvedení do předešlého stavu, je-li to  možné, tj. žádat o provedení reoperace.

S ohledem na skutečnost, že jste zákrok podstoupila téměř před 2 roky, pozor na promlčení nároku. Promlčecí lhůta u nároků ze škody na zdraví je dvouletá a počíná běžet ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. V případě, že se právo na náhradu škody promlčí, nelze jej vymáhat. Promlčení nároku se staví jedině  podáním žaloby k soudu.