Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Poškozený utrpěl pracovní úraz a to 16. 9. 1993. Tento úraz byl řádně zaznamenaný, byl uznán jako pracovní. Poškozený utrpěl vážný úraz bederní páteře, a to doskokem na šikminu se sklonem 40 % s následným vynuceným hlubokým záklonem. Do pracovního úrazu se poškozený s bederní páteří neléčil a od vzniku pracovního úrazu až do roku 2008 byla ve všech lékařských zprávách stále uváděna stejná diagnóza. V roce 1994 byl žalobci přiznán částečný invalidní důchod v souvislosti s pracovním úrazem. V roce 1998 došlo k zániku zaměstnavatele, aniž by práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu přešly na jinou organizaci. Povinnosti poskytovat náhradu za ztrátu na výdělku přešla podle ustanovení § 205d odst. 8 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce (ve znění zákona č. 231/1992 Sb. a č. 37/1993 Sb. účinném od 1. 1. 1993) na pojišťovnu. Pojišťovna pokračovala ve výplatách v rozsahu, v jakém poskytoval náhrady zaměstnavatel. V roce 2008 byl poškozenému přiznán plný invalidní důchod pro stav po úrazu či operaci páteře nebo ploténky, navýšený pro artrózu kolene.  Pojišťovna od této chvíle přestala hradit náhradu za ztrátu na výdělku, jelikož dospěla k závěru, že zde není dána příčinná souvislost mezi plnou invaliditou a pracovním úrazem. Poškozený následně požádal ČSSZ o vystavení potvrzení o příčinné souvislosti přiznané plné invalidity s pracovním úrazem, a to právě pro potřeby pojišťovny. Místo vydání potvrzení byla provedena ČSSZ mimořádná prohlídka se závěry, že se jedná o degenerativní onemocnění zhoršující se postupně s věkem. Posudková lékařka tak postupovala v nesouladu s dosavadními lékařskými zprávami. V rámci našeho zastoupení jsme napadli jménem poškozeného posudek ČSSZ o přiznání částečné invalidity z obecných příčin žalobou u soudu. Soud si vyžádal přezkoumání napadeného rozhodnutí posudkovou komisí MPSV ČR. Posudková komise dospěla na základě totožné zdravotnické dokumentace, kterou měla k dispozici posudková lékařka, k závěru: „Posuzovaný byl v roce 2008 uznán plně invalidním pro onemocnění páteře s navýšením pro artrózu kolene.“  U posuzovaného se jednalo o stav po úrazu páteře. Na základě nově vydaného závěru žádal poškozený prostřednictvím našeho zastoupení pojišťovnu o obnovení výplaty renty, ta však naše žádosti nereflektovala. Proto byla na pojišťovnu podána žaloba o náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a pracovního poměru, kdy byl poškozený plně invalidní v příčinné souvislosti pracovním úrazem. Poté žalovaná přistoupila na možnost mimosoudní dohody. Poškozenému bylo v rámci mimosoudní dohody vyplaceno jednorázové odškodnění v částce 260.442,- Kč a dále náklady právního zastoupení, které musel poškozený vynaložit v hodnotě 26.263,- Kč. Na základě dohody o narovnání byla žaloba vzata zpět a řízení bylo zastaveno.

 

Ukončení pracovní neschopnosti

Dobrý den,

v roce 1997 jsem měl pracovní ůraz kotníku,byl jsem operován,a po ukončení pracovní neschopnosti mi byla pojišťovnou dorovnána mzda,nic víc jsem nežádal,ani trvalé následky.V roce 2010 jsem změnil zaměstnání kde jsem měl větší mzdu.V roce 2012 v listopadu mi byl kotník znehybněn,protože tam v důsledku úrazu již nebyla chrupavka.Chtěl bych se zeptat,když nebudu moci dělat práci kterou jsem teď dělal,zda mám nárok na doplácení průměrné mzdy,a kdyby ano,tak z kterého zaměstnání,a jestli mám ještě na něco nárok.Děkuji za odpověď

 

Odpověď:

podle informací uvedených ve Vaší zprávě byste měl mít nárok na odškodnění trvalých následků (ztížení společenského uplatnění). V případě, že Vám vznikla v souvislosti se zákrokem (znehybněním kotníku) pracovní neschopnost, máte nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Pravděpodobně Vám v souvislosti s tímto zákrokem vznikl také nárok na bolestné či náklady spojené s léčením.

Poté, kdy jste změnil v roce 2010 zaměstnání, Váš nárok na rentu (tzv. dorovnání mzdy) zanikl. V případě, že tuto práci nemůžete nyní vykonávat pro zhoršení zdravotního stavu vzniklého v důsledku pracovního úrazu, vzniká Vám opět nárok na rentu. Ta by se měla vypočítávat nyní z výdělku, kterého jste dosahoval v novém zaměstnání.

V případě, že budete mít zájem o pomoc s Vaší záležitostí, kontaktujte mě prosím na telefonním čísle.

S pozdravem

Ušlý zisk v pracovní neschopnosti

Prosím vás jde mi o ušlý zisk v pracovní neschopnosti.
Moje pracovní neschopnost vznikla 4.9.2012 kdy se mi stal pracovní úraz,který se stal o den dříve.
Již od prvního dne zaměstnavatel pochyboval a omluva byla to že se v tom nevyznají.
Několikrát jsem žádala o vyplácení dorovnání mzdy po dobu PN bylo mi řečeno, že to vyřídí s pojišťovnou, pojišťovna před 14 dny souhlasila s vyplacením a nyní zase obrátila že až po ukončení.
Paní likvidátorka je navíc arogantní a já už nevím co dělat za 4 měsíce co jsem doma tak jsem zabrala nemocenskou ve výši asi 12 tisíc a dostala sem se do finančních problémů.
Poraďte mi co dělat?

 

Odškodnění:

Dobrý den,
povinnost vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti pravidelně každý měsíc stanovuje zaměstnavateli zákoník práce. Názor pojišťovny o tom, že má být náhrada vyplacena až po skončení pracovní neschopnosti není v tomto případě relevantní. Povinností pojišťovny je pouze refundovat náhrady, které poskytl zaměstnavatel zaměstnanci ze svého. V případě, že zaměstnavatel odmítá náhradu poskytnout, nezbývá, než podat žalobu k soudu.
Pokud budete mít zájem o naše právní zastoupení.
S pozdravem

Každodenní dojíždění do nemocnice

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,jak je to,když jsem měla ležet v nemocnici na kapačkách 2.1.2013 a bylo mi zděleno že ruší lůžka jestli budu docházet ambulantně.

Řekla jsem že ano.Ctěla bych jenom vědět,zda podnik kde mi vznikla nemoc z povolání, mi bude platit jeho pojišťovna každodenní dojíždění a náhradu za kapačky,nebo jestli to platí zdravotní pojišťovna.Nepracuji již v žádné firmě jsem vedena na ÚP.

Mám tři roky do důchodu a nikde mě nechtějí.Buď chcou ZO nebo důchodce.To je jenom pro zajimavost. Jinak jsem byla odškodněna a
dostávám rentu ale chtěla bych vědět to co sem uváděla na začátků mé zprávy.
Předem děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
náklady spojené s léčením, které Vám vzniknou v souvislosti s nemocí z povolání, hradí zaměstnavatel (zpravidla prostřednictvím své pojišťovny). Zaměstnavatel je povinen Vám uhradit jak doplatek za léky, tak náklady, které jste vynaložila na dojíždění do zdravotnického zařízení. Hradí se však pouze účelně vynaložené náklady, takže zaměstnavatel (pojišťovna) proplácí zpravidla pouze jízdenky veřejné dopravy. Pokud budete uplatňovat jízdné autem, bude po Vás žádat potvrzení lékaře, že jste ze zdravotních důvodů nemohla cesty absolvovat veřejnou dopravou.

Dojíždění do zdravotnického zařízení

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat,zda náklady spojené v souvislosti s nemocí z povolání,to se týká dojíždění do zdravotnického zařízení hromadnou dopravou,
jestli se počítájí 2 jízdenky za den nebo 1.

Děkuji za pochopení

Odpověď:

Dobrý den,

zaměstnavatel je povinen Vám proplatit jízdné, které bylo účelně vynaloženo v souvislosti s léčením. Proplácí tedy jízdenku jak do místa, kde je umístěno zdravotnické zařízení, tak jízdenku zpět, tzn. do místa bydliště.

S pozdravem

Náhrada během pracovní neschopnosti

Dobrý den,

měl jsem pracovní úraz, zatím mi je vyplácena nemocenská, chodím po vyšetřeních.. firma mi zatím poslal jen něco málo přes tisíc kč a moc se nestaví k tomu, že by chtěli platit pak stoprocent, slyšel jsem i názor, že budu vyhozen a jiné věci.. chci se optat jak je to s vyhozením z práce po ukončení neschopnosti? a jak nejlíp, mohu dostat plnou výši odškodnění od svého zaměstnavatele? je lepší požádat o právní zastoupení? a formulář na bolestné to musím zřejmě požádat zaměstnavatele o něj, že ano? Děkuji předem za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vám vyplácet náhradu za ztrátu na výdělku pravidelně jednou měsíčně. Pokud to nedělá dostává se do prodlení. Posudek o bolestném vám vystaví váš ošetřující lékař. Formulář vám můžu zaslat.

Ohledně trvání nebo ukončení pracovního poměru je podstatný posudek poskytovatele pracovně lékařských služeb, který posoudí zda-li jste nadále způsobilý vykonávat svou dosavadní práci. Pokud ne, tak vám musí zaměstnavatel nabídnout náhradní práci a pokud ji nemá, může s vámi rozvázat pracovní poměr a vyplatit vám odstupné ve výši 12 násobku průměrného výdělku.

Můžu vám nabídnout převzetí právního zastoupení a vyřízení vašich nároků. Je to zdarma a určitě na tom můžete jen vydělat.