Psychická újma při dopravní nehodě

V tomto případě se jedná o trvalé následky po dopravní nehodě. V daném případě se u poškozené projevily trvalé následky psychického rázu. Poškozená řádně uplatnila všechny nároky, v průběhu času, tak jak jí vznikaly.  Asi až po roce od dopravní nehody se však začaly projevovat obtíže jako je únava, deprese, neklidný spánek. Vše se projevilo i v zaměstnání a osobním životě, kdy poškozená nebyla schopná normálně fungovat, jako za běžných okolností. Poškozená začala navštěvovat psychologa, posléze psychiatra.

V takovém případě jsme oslovili znalce z oblasti psychiatrie, aby posoudil, zda v daném případě může jít o následky po dopravní nehodě, případně aby ohodnotil vzniklou imateriální újmu.

Nárok byl vznesen u pojišťovny, která na základě znaleckého posudku vyplatila poškozené částku 280 000,-Kč, jako psychickou újmu v souvislosti s dopravní nehodou.

 

Máte podobné poúrazové problémy? Nevíte, jak nárok uplatnit u škůdce či pojišťovny? Neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám pomůžeme.