Nemoc z povolání

Naše společnost se kromě pomoci při uplatnění náhrady škody z pracovního úrazu,  zabývá také odškodněním za nemoci z povolání. Nemocí z povolání je nemoc, která vznikla působením nepříznivým chemických, fyzikálních biologických nebo jiných škodlivých vlivů při výkonu zaměstnání nebo služebního poměru nebo v přímé souvislosti s ním a je uvedena v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, v platném znění.Postup při posuzování nemoci z povolání a seznam pracovišť, které toto posuzování provádí, je upraven vyhláškou Ministerstva zdravotnictví (č. 342/1997 Sb.) Odpovědnost zaměstnavatele v souvislosti s nemocí z povolání je na rozdíl od pracovního úrazu absolutní a nelze se jí zbavit.

 • Co je nemoc z povolání?

  Za nemoc z povolání je považována taková nemoc, která je uvedena v seznamu nemocí z povolání.

  Více
 • Posouzení nemoci z povolání

  Podle platné právní úpravy nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu

  Více
 • Posudek nemoci z povolání

  Posudek musí být vydán nejpozději do 30 dní od podání žádosti

  Více
 • Odvolání proti posudku

  Proti vydanému lékařskému posudku může posuzovaná osoba i její zaměstnavatel

  Více
 • Odpovědnost za škodu

  Odpovědnost za škodu vzniklou nemocí z povolání nese zaměstnavatel

  Více