Posouzení nemoci z povolání

Podle platné právní úpravy nemoci z povolání posuzují, uznávají a vývoj zdravotního stavu osoby s uznanou nemocí z povolání sledují poskytovatelé v oboru pracovního lékařství, kteří získali povolení ministerstva k uznávání nemocí z povolání. Toto povolení uděluje Ministerstvo zdravotnictví na základě žádosti poskytovatele při splnění určených podmínek, mezi něž například patří poskytování pracovně lékařských služeb minimálně po dobu 5 let. Nemoc z povolání je uznána na základě zjištěného aktuálního i předchozího zdravotního stavu závodním lékařem, dále na základě dalších odborných vyšetření a ověření podmínek vzniku nemocí z povolání provedených krajskou hygienickou stanicí (popř. Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, jde-li o podezření na vznik nemoci z povolání v souvislosti s prací v podmínkách ionizujícího záření). Zaměstnavatel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům krajské hygienické stanice vstup na pracoviště, kde posuzovaná osoba pracovala, k provedení klinického testu, či odebrání vzorku materiálu nebo pořízení audiovizuálního záznamu potřebného k posouzení nemoci z povolání.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.