Věcná škoda

Z ustálené praxe a judikatury vyplývá, že pod pojem „ věcné škody“ je třeba zahrnout veškerou škodu, kterou nelze podřadit pod některé z dílčích nároků uvedené výše.  Škodu v tomto případě můžeme rozdělit na tu, která vzniká poškozenému zaměstnanci přímo při pracovním úraze – např. za zničený oděv, osobní předmět a tu, která vzniká následně.

Ztráta pracovní způsobilosti se může projevit i tím, že poškozený zaměstnanec není schopen obstarávat v původním rozsahu svoji domácnost. Náklady, které mu vznikly tím, že si musí sjednat osoby, které mu tyto práce za úplatu budou provádět, je nutno považovat za věcnou škodu.