Nezákonné rozhodnutí

Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody

 • existence pravomocného rozhodnutí (výjimku tvoří rozhodnutí předběžně vykonatelná), které bylo příslušným orgánem pro nezákonnost zrušeno nebo změněno.
 • vyčerpání všech řádných opravných prostředků; v případech hodných zvláštního zřetele je možno k nesplnění této podmínky nepřihlížet.(Samostatně jsou v zákoně upraveny podmínky nároku na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření.)
 • uplatnění a projednání nároku na náhradu škody příslušným ústředním orgánem. Neuspokojí-li ústřední orgán nárok poškozeného do šesti měsíců ode dne jeho uplatnění, může se poškozený obrátit se svým nárok na soud.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.