Odškodnění újmy na zdraví od 1. 1. 2014

 

Nový občanský zákoník č. 89/2012 přinesl od začátku roku 2014 mimo jiné i změnu v odškodňování způsobené bolesti a ztížení společenského uplatnění. Původní vyhláška č. 440/2001 byla zrušena a nahrazena § 2958 nového občanského zákoníku podle které má škůdce povinnost při ublížení na zdraví nahradit poškozenému:

  • Vytrpěnou bolest a další nemajetkovou újmu
  • Ztížení společenského uplatnění při vzniku překážky lepší budoucnosti
  • Částka musí plně vyvažovat újmu, pokud její výše nelze určit, stanoví se podle zásad slušnosti

Takto obecná úprava je konkretizována Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Provádí se pomocí lékařského posudku, vytvořeného soudním znalcem z oboru lékařství, popřípadě ošetřujícím lékařem.