Náhrada škody – ublížení na zdraví

Dobrý den,
viděla jsem Vaše www stránky s nabídkou pomoci při vymáhání odškodnění. Prosím o informaci, jestli mi můžete v mém případě pomoci, pokud ne, třeba víte o někom, kdo by mi pomoci mohl. Dcera měla úraz. Došlo k těžkému ublížení na zdraví. Ze 7. patra panelového domu vyhodilo dítě z okna vázu,dcera si hrála s jinými dětmi pod tímto domem. Bohužel váza dopadla dceři přímo na hlavu. Měla obrovské štěstí, že to přežila. Zatím nechci blíže rozepisovat následky. Policie případ odložila pro nezletilost pachatele.

 1. Rodina má pojistku odpovědnosti při pojištění domácnosti.
  Pojišťovna nám odmítla vylatit pojistné s tím, že se pojistka na
  tento případ nevztahuje.
 2. Dcera měla i svojí úrazovou pojistku.
  Dostala 3200,-Kč.
  Myslím, že při operaci, kterou prodělala, době hospitalizace v
  nemocnici a celkové době léčby 1-2 roky,
  je odškodnění neadekvátní.
 3. Mám zájem o odškodnění bolestného, vynaložených nákladů na léčení,
  ztráty na výdělku po dobu péče o dceru po úrazu, věcné škody
  a psychické újmy. Protože mi to nebylo pojišťovnou proplaceno, chci
  odškodnění požadovat (soudně) po rodičích nezletilého.
  Samozřejmě mě zajímají bližší informace o Vaší společnosti, jestli se
  tímto zabýváte a výše finanční odměny za Vaší pomoc.
  Děkuji Vám za jakoukoli odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,
naše společnost se zabývá pomocí při uplatňování nároků na náhradu škody, především škody na zdraví. Znamená to nejen odborné posouzení věci a nároků, poradenství a především, je-li to třeba, zprostředkování zastoupení specializovaným advokátem, který převezme vaše právní zastoupení a poskytne vám právní služby k úspěšnému vymožení náhrady škody, včetně sepisu žalob, zastupování před soudem, atp. Podstatnou výhodou našich služeb je, že je – včetně právního zastoupení

 • poskytujeme bezplatně po celou dobu uplatňování nároků na náhradu škody. Zaplatíte pouze v případě úspěchu ve věci a vyplacené náhrady škody. Pokud bychom škodu nevymohli, nebudete platit nic. Za naše služby účtujeme administrativní poplatek ve výši 1.000,-Kč (+DPH) při převzetí věci + 20% smluvní odměnu z vymožené částky, která je splatná až po jejím vyplacení. Advokát pak má nárok na náklady právního zastoupení nebo náklady soudního řízení, pouze pokud jsou vám přiznány a vyplaceny.

Bez podrobnějších informací nedokáži zcela přesně posoudit, zda byl postup pojišťovny správný. Domnívám se, že případné uplatnění nároků na rodičích je správný postup.  Dovoluji si však upozornit, že uplatňování nároků na náhradu škody na zdraví u soudu podléhá promlčecí době, která je subjektivní 2 létá a počíná běžet okamžikem, kdy se poškozený dozvěděl o škodě, její výši a o tom kdo za ni odpovídá. Podle vašich informací se zdá, že může být nejvyšší čas na uplatnění nároků. V případě dalších dotazů jsem  vám k dispozici.
S pozdravem