Náhrada škody za nečinnost Magisrátu

Dobrý den!

Dne 4.2.2012 mi byl při kontrole zadržen ŘP, Dobrovolně jsem poskytl vzorek krve, v němž mi bylo naměřeno 22ng/ml amfetaminu. Vím, že pro stíhání pro tr. čin musí být překročeno 200ng/ml stejně jako 1 prom. při testu na alkohol. Proto jsem se do rozhodnutí Mgistrátu hl.m. Prahy odvolal a bylo mi dáno za pravdu. Nakonec Magistrát vydal rozhodnutí, kterým mi sděluje, že jsem nespáchal ani přestupek, natožpak trestný čin, ze kterého mi bylo sděleno podezření a byl mi odebrán ŘP.

Podle odvolacího orgánu mi měl být ŘP vrácen ihned po zjištění, že ŘP byl zadržen správním orgánem do doby pravomocného rozhodnutí o trestném činu. A vzhledem k tomu, že se nikdy o trestný čin nejednalo, měl jsem ho mít zpět nejpozději 20.2.2012, kdy Obvodní státní zastupitelství konstatovalo, že se o trestný čin nejedná. Ale já jsem ŘP dostal zpátky až 13.12.2012, kdy nabylo PM nové rozhodnutí Magistrátu, podle něhož jsem nic nespáchal. Ale já byl 10 měsíců bez ŘP jen proto, že jsem si dovolil odvolat se
proti nespravedlivému rozhodnutí. Magistrát využil celou dobu, kterou mu určuje zákon, přestože ve věci neudělal vůbec nic, tedy nevyslechl navrhované svědky a rovněž si nevyžádal potřebný znalecký posudek z oboru toxikologie. Já jsem v souvislosti s odebráním ŘP přišel o zaměstnání, protože se zhoršil můj zdravotní stav – tedy potíže se
žaludečním vředem, které nakonec vedly k mému propuštění z práce. Také jsem měl velké problémy s dojížděním do zaměstnání mimo Prahu, kdy jsem musel čekat i hodinu na spoj do Prahy anebo šlapat několik kilometrů k další zastávce autobusů, což časově vyšlo nastejno. Domnívám se, že úředník Magistrátu mě měl již v únoru 2012 informovat o tom, že mi byl ŘP odebrán za trestný čin, který jsem nespáchal, a tudíž mi ho měl vrátit.

Je opravdu velmi nespravedlivé, že jsem byl původním rozhodnutím odsouzen na 6 měsíců bez ŘP a jen proto, že jsem si dovolil se odvolat, jsem nakonec zůstal bez ŘP 10 měsíců. A je mi k ničemu, že jsem podle nového rozhodnutí Magistrátu nevinný. Já jsem musel za těch 10 měsíců platit povinné ručení a havarijní pojištění, auto mi stálo venku vystavené všem povětrnostním vlivům bez toho, že bych ho mohl užívat, což zcela jistě hodnotu vozidla (ikdyž to není žádný zázrak) velmi snižuje. Takže bych se chtěl zeptat, jestli nemám nárok aspoň na nějaké odškodnění, protože já se cítím činností nebo nečinností Magisrátu dost poškozen.

Děkuji za Vaši odpověď

 

Odpověď:

Dobrý den,

každý má nárok na odškodnění, pokud mu vznikla škoda nesprávným úředním postupem státu či územního samosprávného celku.
Podmínkou pro odpovědnost za nesprávný úřední postup je využití všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práv poskytuje. Pro posouzení Vaší věci bude důležité, zda jste podal odvolání proti rozhodnutí o zadržení řidičského průkazu. Řízení o zadržení řidičského průkazu probíhá souběžně s řízením o přestupku případně s trestním řízením.
Co se týče náhrady škody, lze požadovat ušlý výdělek (pokud prokážete, že jste byl propuštěn z práce právě z důvodu odebrání řidičského průkazu), částku, o kterou se snížila hodnota auta (opět nutno prokázat, nejlépe znaleckým posudkem) a také přiměřené zadostiučinění, pokud Vám vznikla nesprávným úředním postupem nemajetková újma.

S pozdravem