Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku a dalších pro rok 2011

Od 1. 1. 2011 se zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady o 3,9 %.

Občanský zákoník i Zákoník práce zmocňuje vládu, aby formou nařízení vlády valorizovala některé náhrady škody poskytované poškozenému, pokud míra inflace dosáhne stanovené výše. Smyslem úpravy je, aby v zájmu zachování reálné hodnoty pobírané náhrady byl při dalším určení její výše zohledněn nominální růst mezd v ekonomice. Vláda je oprávněna upravit náhradu za ztrátu na výdělku příslušející zaměstnanci po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, dále náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Úpravu náhrad vláda činí nařízením, kterým za určité období (zpravidla za rok) zvýší procentní sazbou průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady. U nároků, které vznikly před 31. 12. 2010, je procentní zvýšení upraveno v nařízení č. 417/2010 Sb.
Od 1. 1. 2011 se podle něj zvyšuje průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady o 3,9 %

22.3.2011