Uplatnění náhrady škody pro nesprávný úřední postup

Kontrola POLICIE ČR, kontrola alkohol 0,42 ( neměl řidičák TAXI) Zákaz činnosti, odvolání, kraj potvrdil. Min.dopravy zrušilo rozhodnutí kraje pro značné procesní nedostatky, bylo vydáno v rozporu se zákonem – ruší se dle § 97a odst.3 zák. 500/2004 S a § 99 správniho řádu. Pochybení § 18 odst.1,2 § 49 atd. Lze uplatnit náhradu
škody ( 8 měsíců bez příjmů) ?

 

Odpověď:

Dobrý den,
domnívám se, že můžete požadovat náhradu škody za nezákonné úřední rozhodnutí.
S pozdravem