Jednorázové odškodnění pozůstalých

Cílem je odčinění duševních útrap manžela, manželky, rodičů, dětí nebo jiné osoby blízké peněžitou náhradou, která mu vyváží plně jejich utrpení. Pokud nelze tuto výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Podle občanského zákona účinného do 31. 12. 2013 náleželo podle §444 přesně stanovené jednorázové odškodnění v neměnné výši, například manželovi při usmrcení manželky náleželo 240 000 Kč. Soudy tak neměly možnost do výše odškodnění promítnout konkrétní okolnosti jednotlivého případu. Nová právní úprava posiluje moderační pravomoci soudu, od čehož si zákonodárce slibuje větší spravedlnost při stanovení výše odškodného a zohlednění variability soukromých vztahů. V této přisouzené částce je zohledněna jako skutečná škoda, tak i nemajetková újma, kterou byla doposud nutno žalovat samostatně podle ustanovení práva na ochranu osobnosti. Vzhledem k tomu, že není rozvinutá judikatura týkající se stanovování výše odškodného, bude zpočátku velmi užitečné využít pomoci odborníka, který se umí zorientovat v novém kodexu.