Nezákonné rozhodnutí

Právo na náhradu škody vzniklé nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Právo na náhradu škody má i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo.

Podmínky uplatnění nároku na náhradu škody

  • existence pravomocného rozhodnutí (výjimku tvoří rozhodnutí předběžně vykonatelná), které bylo příslušným orgánem pro nezákonnost zrušeno nebo změněno.
  • vyčerpání všech řádných opravných prostředků; v případech hodných zvláštního zřetele je možno k nesplnění této podmínky nepřihlížet.(Samostatně jsou v zákoně upraveny podmínky nároku na náhradu škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo ochranném opatření.)
  • uplatnění a projednání nároku na náhradu škody příslušným ústředním orgánem. Neuspokojí-li ústřední orgán nárok poškozeného do šesti měsíců ode dne jeho uplatnění, může se poškozený obrátit se svým nárok na soud.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

[contact-form-7 id=“194″ title=“Kontaktní formulář  1″]