Náhrady ušlého výdělku

Dobrý den,

Prosíme Vás laskavě o informaci ohledně způsobu výpočtu při stanovení výše náhrady ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem a ušlým výdělkem na přelomu rozhodného období dvou čtvrtletí.

Pracovní neschopnost od 19.09.2012 do 05.10.2012.

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci září – 80,38 Kč /

II.čtvrtletí 2012/

Průměr pro náhradu mzdy za dobu PN v měsíci říjnu – 78,69 Kč / III.

čtvrtletí 2012/

Jedná se o výši ušlého výdělku, který bude nárokován na pojišťovně v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

Děkuji za odpověď.

 

Odpověď:

Dobrý den,

pro výpočet ztráty na výdělku se použije průměrný výdělek, kterého poškozený dosahoval v rozhodném období. Rozhodným obdobím bude 2. čtvrtletí 2013 nebo předchozí rok, je-li to pro zaměstnance výhodnější.