Co jsou průtahy v řízení

Právo na projednání věci bez zbytečných průtahů je nedílnou součástí práva na spravedlivý proces vyjádřené v Listině základních práv a svobod. Každému je zaručeno právo, aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, zřízeným zákonem. V českém právním řádu není (vzhledem k složitosti a rozmanitosti projednávaných věcí) legální definice nepřiměřené délky soudního řízení. Nicméně soudnictví je ovládáno zásadou hospodárnosti, která velí, aby soudní řízení bylo vyřízeno bez zbytečných průtahů co nejrychleji a nejúčelněji. Tedy tak, aby stranám nevznikaly další náklady. Průtahem se myslí neodůvodněně dlouhá doba mezi jednotlivými úkony soudu. Za nepřiměřenou délku soudního sporu se považuje příliš dlouhá celková doba sporu, přestože mezi jednotlivými úkony soudu nejsou dlouhé časové prodlevy. Pro možnost získat odškodné není podstatné, jestli došlo k průtahům nebo ne, rozhodná je celková doba řízení. Pokud k nepřiměřeným průtahům dojde, nastupuje odpovědnost státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Je možné požadovat odškodnění jak majetkové, tak i nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou soudního řízení.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.