Náhrada ušlého zisku

Dobrý den.
Jsme maloobchodní prodejna s potravinami. Z důvodu výměny hlavního
kanalizačního a vodovodního řadu,  došlo na základě rozhodnutí
zastupitelstva města Rokycany, k uzavření hlavní přístupové komunikace
k naší provozovně, a to bez písemného ohlášení jak ze strany města,
tak ze strany prováděcí firmy.

Tímto krokem se nám razantně snížily denní tržby. Prosím o radu, zda
mohu buďto po zastupitelstvu, či po prováděcí firmě nárokovat úhradu
ušlého zisku?
Předem děkuji

 

Odpověď:

Dobrý den,
bohužel nejsem odborníkem na stavební právo. Ve vyhlášce provádějící zákon o pozemních komunikacích je upraveno provádění uzavírek komunikací. Není zde však jako podmínka uvedeno ohlášení uzavírky jiným subjektům krom příslušného silničního úřadu. Bude-li uzavírka trvat déle než 3 dny musí být na začátku uzavírky umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka povolena.
Pokud by město ve věci nesprávně postupovalo, anebo by Vám vznikla škoda nezákonným rozhodnutím (které by bylo následně zrušeno) měli byste nárok na náhradu způsobené škody.

S pozdravem