Dopravní nehoda – spor s pojišťovnou

Klient se na nás obrátil ve věci dopravní nehody, kdy byl sražen autobusem. Následkem této nehody utrpěl vážná zranění. Pojišťovna viníka odmítla proplatit výši trvalých následků, tak jak ji ohodnotil ošetřující lékař poškozeného, kdy revizní znalec pojišťovny ohodnotil ztížení společenského uplatnění (trvalé následky) o 114 000,-Kč méně.

Po převzetí zastoupení jsme komunikovali s lékaři, u kterých se poškozený léčil, vyžádali jsme si dostupnou zdravotní dokumentaci, nechali jsme vyhotovit odborné vyjádření lékaře, který trvalé následky hodnotil. Pojišťovna až poté, kdy jí byla zaslána předžalobní výzva, nakonec přistoupila na proplacení tohoto nároku v plné výši. Klientovi byla uhrazena uplatněná částka v plné výši a rovněž mu pojišťovna uhradila náklady právního zastoupení.

 

 

Pokud se potýkáte s podobným problémem, neváhejte se na nás obrátit a nenechejte se krátit ve Vašich nárocích.