Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti

Předpoklady vzniku tohoto nároku jsou: pracovní úraz nebo existence nemoci z povolání, ztráta na výdělku po dobu určité pracovní neschopnosti příčinná souvislost mezi konkrétní pracovní neschopností a ztrátou na výdělku.

Co potřebujeme znát k výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku?

Průměrný výdělek– průměrným výdělkem zaměstnance se rozumí průměrný hrubý výdělek, nestanoví-li pracovněprávní předpisy jinak. Průměrný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období.

Rozhodné období- rozhodným obdobím rozumíme předchozí kalendářní čtvrtletí.

POZOR:  Je-li to pro poškozeného zaměstnance výhodnější, můžeme považovat za rozhodné období předchozí kalendářní rok.

Výpočet –  Náhrada za ztrátu na výdělku Vám bude příslušet ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem dosahovaným před vznikem škody způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání a plnou výší náhrady mzdy nebo platu a plnou výší nemocenského

Zkráceně: průměrný výdělek –(náhrada mzdy+ dávky nemocenské)

 

Náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.

 

POZOR: Nenechte se tedy odbýt, že Vás „doplatí do průměru“ až po skončení Vaší neschopenky. V případě, že není se zaměstnavatelem tento způsob odškodnění dohodnut, máte nárok na to, aby Vám náhrada za ztrátu na výdělku byla vyplácena pravidelně, jednou měsíčně.