Odpovědnost územních celků

Odpovědnost územních celků za škodu, kterou způsobily v samostatné působnosti při výkonu veřejné správy je vymezena obdobně jako je tomu u odpovědnosti státu. Územní celky odpovídají za škodu takto způsobenou:

 • nezákonným rozhodnutím,
 • nesprávným úředním postupem.

Nárok na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím vydaným v řízení podle správního řádu má účastník řízení, v němž bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, jakož i ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s takovým jednáno být mělo. Podmínkou uplatnění nároku na náhradu škody je zrušení tohoto rozhodnutí pro nezákonnost příslušným orgánem, jakož i vyčerpání řádných opravných prostředků. Bylo-li nezákonné rozhodnutí vydáno v řízení, na které se správní řád nevztahuje, má nárok na náhradu škody ten, komu škoda vznikla. Pro vznik nároku na náhradu škody je nutné, aby vykonatelné rozhodnutí územního celku bylo pro nezákonnost zrušeno příslušným orgánem, zpravidla soudem.  Nesprávný úřední postup územního celku lze vymezit obdobně jako nesprávný úřední postup, za který nese odpovědnost stát.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.