Právo na náhradu škody

Účastník řízení, ve kterém došlo k nedůvodným průtahům, se může obrátit na Ministerstvo spravedlnosti ČR s nárokem na náhradu škody, která mu byla způsobena nesprávným úředním postupem. Za nesprávný úřední postup se považuje porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůt. Pokud není zákonem stanovena tato lhůta, považuje se za nesprávný úřední postup porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Odpovědným za nesprávný úřední postup je stát. Právo na náhradu škody má ten, komu byla tímto nesprávným úředním postupem způsobena škoda (jak majetková, tak i nemajetková újma). Žádost na náhradu škody můžete podat i před koncem řízení, nejdéle však do 6 -ti měsíců od skončení věci bez ohledu na úspěch strany. Ministerstvo přiznává náhradu škody 15 000 – 20 000 Kč za rok řízení, ale za první 2 roky přizná pouze polovinu. S ohledem na individuální okolnosti sporu lze částku adekvátně snížit či zvýšit.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo Vaši žádost, obraťte se na soud (Obvodní soud pro Prahu 2, ve kterém Ministerstvo spravedlnosti má sídlo). Nárok na náhradu nemajetkové újmy podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem se promlčí za 6 měsíců ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o vzniklé nemajetkové újmě, nejpozději však do deseti let ode dne, kdy nastala právní skutečnost, se kterou je vznik nemajetkové újmy spojen. Promlčecí lhůta neskončí dříve než za 6 měsíců od skončení řízení, v němž došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Pokud se budete obracet na soud, máte na podání žaloby pouze tu část šestiměsíční lhůty, která zbyla před podáním nároku na Ministerstvo.

 

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!

  Kontaktní formulář

  Jméno a přijmení *

  Email *

  Předmět *

  Zpráva *

  Pole označeny hvězdičkou * jsou povinné.