Ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

  • Účelem je zajistit poškozenému, který se po dokončení léčby vrací do pracovního procesu, kompenzaci výpadku v jeho příjmu, který je způsoben ztrátou či snížením jeho výdělečné schopnosti v důsledku ublížení na zdraví, které utrpěl
  • Újma je vyjádřena rozdílem mezi tím, co si poškozený vydělal před ublížením na zdraví a co si vydělává poté (s přičtením případného invalidního důchodu)
  • Ztrátou výdělečné schopnosti se rozumí případ, když poškozený nemůže pokračovat ve své profesní kariéře předvídaným způsobem, a to buď po určitou dobu, nebo trvale
  • odškodňuje se pouze ta ztráta, která je v příčinné souvislosti s poškozením zdraví
  • Právo na náhradu vzniká dnem, kdy došlo k poklesu výdělku poškozeného. Tento den se zpravidla kryje se dnem ukončení dočasné pracovní neschopnosti anebo dnem přiznání invalidního důchodu

Dokdy mám nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

  • Právo na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zaniká zpravidla přiznáním starobního důchodu poškozenému (ne samotným dovršením důchodového věku).

Způsob náhrady

  • Náhrada se zpravidla poskytuje peněžitým důchodem, tedy opakovaným peněžitým plněním (rentou). Není však vyloučen jiný způsob náhrady. Stejně jako u náhrady za ztrátu na výdělku po dobu PN může soud rozhodnout o odbytném nebo se mohou pozůstalý a škůdce dohodnout o jednorázovém poskytnutí náhrady.

POZOR 

V případě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení PN lze zohlednit dlouhodobé zvýšení potřeb poškozeného a dále zohlednit větší úsilí nebo zvýšení námahy.

Pokud si nevíte rady jak a v jaké výši uplatnit svůj nárok, či nevíte, zda dosahujete na tzv. rentu, neváhejte nás kontaktovat!