Trvalé následky – NEMATERIÁLNÍ ÚJMA

Při odškodnění trvalých následků zavádí Metodika Nejvyššího soudu zcela nový systém. Nové pojetí je založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření z pomyslné hodnoty zmařeného (byť neskončeného) lidského života při absolutním vyřazení ze všech sfér společenského zapojení.

Určení výše nároku pomocí znaleckého lékařského posudku:

 • Posudek se zpracovává při ustálení zdravotního stavu, zpravidla po jednom roce
 • Je založen na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví vypracované Světovou zdravotnickou organizací
 • Určí se průměrný procentní podíl odpovídající zjištěnému stupni omezení poškozeného (100% znamená absolutní vyřazení ze všech sfér společenského zapojení a odpovídá výchozí rámcové částce)
 • Výše náhrady se vypočítá jako zjištěný počet procent z výchozí rámcové částky
 • Výchozí rámcová částka odpovídá 400- násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za kalendářní rok předcházející roku, v němž se ustálil zdravotní stav poškozeného:
  • 10 051 200,- Kč pokud k vyčíslení došlo v roce 2014
  • 10 274 400,- Kč pokud k vyčíslení došlo v roce 2015
 • Výsledná částka je poté specifikována individuálně na základě zvláštností každého případu: zohledňuje se pře především věk nebo ztráta budoucí kariéry poškozeného, nebo úmysl a postoj škůdce
 • POZOR NYNÍ MOHOU VYPRACOVÁVAT POUZE ZNALCI V OBORU ZDRAVOTNICTVÍ, ODVĚTVÍ STANOVENÍ NEMATERIÁLNÍ ÚJMY

Nevíte si rady, jak ohodnotit své trvalé následky? Nechcete se nechat ošidit ze strany škůdce či pojišťovny?? KONTAKTUJTE NÁS, pomůžeme Vám najít správného znalce a o nic se nemusíte starat.