Odškodnění bolesti

Odškodnění bolesti se stanoví na základě bodového hodnocení v znaleckém lékařském posudku.

Bodové hodnocení vyjadřuje míru bolesti jako tělesného a duševního strádání, vzniklou v souvislosti se zásahy do zdraví. Smyslem náhrady za bolest je vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou.

Určení výše nároku pomocí znaleckého posudku:

  • Posudek se zpracovává až v době stabilizace bolesti
  • Sečte se bodové hodnocení a následně se vynásobí hodnotou jednoho bodu
  • Hodnota jednoho bodu činí jednoho procento průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za předchozí kalendářní rok.
    • 251,28 Kč pokud ke škodní události došlo v roce 2014
    • 256,86 Kč pokud ke škodní události došlo v roce 2015
    • Zaokrouhlení na celé koruny se provádí až vzhledem k finální částce, ne k hodnotě jednoho bodu
  • Výsledná částka může být při komplikacích zvýšena až o 20%, případně ji při dalších obtížích může v individuálních případech navýšit soud

Máte dotaz? Budeme rádi když nám ho napíšete!