Náhrada za ztrátu na důchodu

 • vznik tohoto nároku je v první řadě podmíněn tím, že poškozený pobíral náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a to v rozhodném období pro vyměření důchodu
 • Výše náhrady se vypočítá jako rozdíl mezi fiktivním důchodem (který se určí se zahrnutím náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) a skutečně vyměřeným a pobíraným důchodem, náhrada přísluší jen tehdy, je-li rozdíl kladné číslo.
 • POZOR náhrada za ztrátu na důchodu nenáleží tehdy, je-li důsledkem pracovního úrazu nemoci z povolání

 

Co je to odbytné?

 • odbytné je novým institutem
 • označuje jednorázové plnění, které nahrazuje výplatu pravidelných, tedy opakujících se dávek (peněžitého důchodu)
 • jeho plněním zaniká právo na opakovanou dávku, a to jednou provždy
 • k přiznání nároku na odbytné musí být splněny dvě podmínky
  • žádost poškozeného
  • zjištění důležitého důvodu

Jak určím výši odbytného?

 • výše odbytného musí být určena tak, aby poškozený obdržel částku, kterou by získal za celou dobu vyplácení peněžité renty