Trestný čin a práva poškozeného

   Trestným činem se rozumí protiprávní jednání, které trestní zákoník označuje za trestný čin, a které vykazuje uvedené znaky v tomto zákoně. Každému, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil, je označován jako poškozený.

 Práva poškozeného v trestním řízení:

 Činit návrhy na doplňování dokazování

 • Nahlížet do spisu
 • Účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu
 • Účastnit se hlavního líčení
 • Před skončením řízení se k věci vyjádřit
 • Nárok na náhradu škody
  • Nárok musí být konkrétně vyčíslen (obsahuje především bolestné, náklady spojené s léčením a náhrada za ztráty na výdělku)
  • Nárok musí být uplatněn vůči konkrétní osobě – pachateli trestného činu
  • Návrh na náhradu škody musí být učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování, případně při prvním jednání o sjednávání dohody o vině trestu
  • V určitých případech může být nárok na náhradu škody zajištěn na majetku pachatele