Pracovní poměr na dobu určitou

Nezřídka se v praxi setkáváme s tím, že zaměstnavatelé mnohem raději uzavírají pracovní poměr na dobu určitou. Co se tedy stane v případě, že Váš pracovní poměr skončil, ale Vaše pracovní neschopnost stále trvá? Na co má zaměstnanec nárok?

Je třeba odlišovat situaci, kdy se jedná o zaměstnance, kteří vykonávají výdělečnou činnost jen občas nebo kteří nemají výdělečnou činnost hlavním (základním) zdrojem svých příjmů, a proto uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou jen příležitostně a po uplynutí sjednané doby by nadále nepracovali v pracovním poměru, i kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo.

 Druhou skupinu tvoří zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní poměr na dobu určitou, do té doby pravidelně pracovali a hlavním (základním) zdrojem jejich příjmů byla výdělečná činnost. Za těchto okolností lze důvodně předpokládat, že by byli po uplynutí sjednané doby – kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu – opět zaměstnáni.

V prvním případě mají zaměstnanci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku jen do doby trvání jejich pracovního poměru.

X

ALE

Nelze-li dovozovat, že by zaměstnanec nebyl po skončení pracovního poměru na dobu určitou nadále zaměstnán, pak takovému zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku i za dobu po skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou.

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou, má po uplynutí doby trvání pracovního poměru nárok na náhradu za ztrátu na výdělku nejen tehdy, jestliže prokáže, že by byl dále zaměstnán, ale i v případě, kdy jeho další zaměstnávání lze podle okolností jen předpokládat.

Opět se jedná o situaci, kdy je lepší se obrátit na odborníka, který Vám případně pomůže s vymáháním nároku náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovního poměru.